Xuất hiện DN đầu tiên của Việt Nam cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

CTCP Sài Gòn Phát Thịnh Rating đã được Bộ Tài chính cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm. Đây là Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Thứ nhất ở Việt Nam được Bộ Tài chính cấp giấy phép làm việc.

Theo Giấy phép làm việc, Công ty này sẽ cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đối có công cụ nợ do doanh nghiệp và 1 vài tổ chức khác phát hành. Hoạt động của 1 vài doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm sẽ phục vụ nhu cầu rất lớn trên phân khúc. Hiện ở, 1 vài doanh nghiệp Việt Nam thường được xếp hạng bởi 1 vài tổ chức xếp hạng tín nhiệm địa cầu như Moody’s, tuy nhiên phí dịch vụ đắt đỏ và chỉ thích hợp khi tìm kiếm nhà đầu tư quốc tế.

Việc cho phép 1 tổ chức xếp hạng tín nhiệm trong nước làm việc là bước tiến mới trong quá trình hình thành phân khúc chuyển nhượng nợ thứ cấp ở Việt Nam. Hiện ở, đa số 1 vài công cụ nợ được 1 vài ngân hàng mua lại và giữ đến khi đáo hạn. Khi được xếp hạng tín nhiệm, khả năng 1 vài công cụ nợ này có thể được chuyển nhượng sẽ lớn hơn nhiều. Người mua nợ sẽ phong phú hơn, có thể 1 vài doanh nghiệp tìm kiếm 1 vài sản phẩm ngắn hạn trên phân khúc tiền tệ tranh giành có gửi tiền ngân hàng hay bạn cá nhân tìm kiếm lợi nhuận.

CTCP Sài Gòn Phát Thịnh Rating (Phát Thịnh Rating) là doanh nghiệp thành viên của Phát Thịnh Group, do ông Phùng Xuân Minh làm Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật. Để được chính thức công nhận, doanh nghiệp đã mất gần 2 năm chờ đợi 1 vài Bộ, Ngành tính năng thẩm định hồ sơ. Đến ngày 21 tháng 7 năm 2017, Bộ Tài Chính đã chính thức cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *