Vì sao ông Trầm Bê mất ghế HĐQT của BCI?

Gắn bó có CTCP Đầu tư thi công Bình Chánh (BCI) kể từ năm 1999 khi doanh nghiệp này được cổ phần hóa từ DN 100% vốn nhà nước, thế nhưng ông Trầm Bê dứt áo rời khỏi HĐQT của BCI từ 19/08/2016.

Việc ông Trầm Bê cộng vô số thành viên HĐQT của BCI rút lui có liên quan trực tiếp đến việc CTCP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) thâu tóm BCI thông qua một số đợt thu gom cổ phiếu.

Trước khi ông Trầm Bê rời BCI, KDH đã chính thức có 49.696.778 cổ phiếu BCI, chiếm mật độ 57,31%, qua đấy biến BCI trở thành doanh nghiệp con của KDH. Do đấy, vô số thành viên HĐQT của BCI đã phải ra đi để nhường chỗ cho các thành viên mới.

Với mật độ có giai đoạn này của KDH ở BCI là 57,31% cổ phần và chiếm áp đảo trong HĐQT có 6 trong số 7 thành viên, quá trình chuyển đổi ở BCI đã diễn ra mạnh mẽ trong năm 2016.

Tại thời điểm đấy, Sacombank cũng là cổ đông lớn của BCI có việc có 11.211.672 cổ phiếu, chiếm mật độ 12,93%, tuy nhiên, ông Trầm Bê khi đấy cũng đã không còn giữ vai trò gì ở Sacombank. Mới đấy, chỉ ít ngày sau khi ông Trầm Bê bị bắt giữ, phía Sacombank thông báo đã thoái sạch vốn ở BCI để thu về hơn 336 tỷ đồng.

Cá nhân ông Trầm Bê mặc dù không còn vai trò điều hành ở BCI, nhưng ông vẫn là cổ đông ở doanh nghiệp này và đang có 2,65 triệu cổ phiếu BCI.

BCI hiện có 5 doanh nghiệp con và doanh nghiệp liên kết gồm: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BCCI vốn điều lệ 30 tỷ đồng do BCI có 100% vốn; CTCP BCI vốn điều lệ 300 tỷ đồng do BCI có 100% vốn; CTCP Đầu tư và bất động sản Sài Gòn Châu Á vốn điều lệ 20 tỷ đồng do BCI có 50% vốn; Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Dịch vụ trung tâm thương mại BigC An Lạc vốn điều lệ 25,475 triệu USD do BCI có 20% vốn; và Công ty TNHH EB Thành Phố Mới vốn điều lệ 72 tỷ đồng do BCI có 20% vốn.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *