Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang bị truy thu và phạt hơn 57 tỷ đồng tiền thuế

Tàu xa lộ Superdong Kiên Giang bị Chi cục thuế Phú Quốc truy thu thuế TNDN từ năm 2010 đến 2015 tổng số tiền gần 37,72 tỷ đồng. Đây là khoản truy thu liên quan đến chính sách bán hàng ưu đãi về đầu tư mở rộng.

CTCP Tàu xa lộ Superdong Kiên Giang (mã chứng khoán SKG) vừa mở bán báo cáo tài chính bán niên soát xét (bản bổ sung), đồng thời mở bán tài liệu về chọn lọc xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo chọn lọc của Chi cục thuế tỉnh Phú Quốc.

Theo bản mở bán tài liệu, Tàu xa lộ Superdong Kiên Giang bị Chi cục thuế Phú Quốc truy thu thuế TNDN từ năm 2010 đến 2015 tổng số tiền gần 37,72 tỷ đồng. Đây là khoản truy thu liên quan đến chính sách bán hàng ưu đãi về đầu tư mở rộng.

Bên cạnh đây Chi cục thuế huyện Phú Quốc cũng chọn lọc phạt doanh nghiệp số tiền hơn 5,73 tỷ đồng do có hành vi vi phạm hành chính thuế; và tính tiền chậm nộp thuế gần 14,2 tỷ đồng.

Tổng cùng cả tiền truy thu thuế, tiền phạt một vài loại, Tàu xa lộ Superdong Kiên Giang phải nộp hơn 57,6 tỷ đồng tiền thuế.

Trong bản mở bán tài liệu, Tàu xa lộ Superdong Kiên Giang cho biết doanh nghiệp đã gửi công văn tới Chi cục thuế Phú Quốc và Cục thuế tỉnh Kiên Giang để khiếu nại chọn lọc nêu trên nhưng chưa nhận được văn bản trả lời nên doanh nghiệp chưa ghi nhận vào sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

Trên BCTC soát xét bán niên năm 2017, doanh nghiệp kiểm toán Baker Tilly A&C đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về khoản truy thu và phạt thuế này. Kiểm toán viên cho rằng theo chọn lọc trên, doanh nghiệp có khoản truy thu thuế TNDN và một vài khoản phạt thuế liên quan, nhưng doanh nghiệp chưa ghi nhận sổ sách và BCTC.

Theo kiểm toán viên, nếu Cục thuế tỉnh Kiên Giang đồng tình có chọn lọc truy thu thuế của Chi cục thuế Phú Quốc thì một vài chỉ tiêu liên quan, đặc trưng là chỉ tiêu LNST chưa bán đến cuối quý trước sẽ giảm gần 37,72 tỷ đồng và một vài chỉ tiêu LNST kỳ này sẽ giảm gần 20 tỷ đồng.

Trên BCTC soát xét bán niên 2017 của Superdong Kiên Giang vẫn ghi nhận LNST nửa đầu năm 2017 đạt 108,5 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế chưa bán đến 30/6/2017 lên hơn 408 tỷ đồng.

Trên phân khúc, nếu tính từ đầu năm 2017 đến nay, cổ phiếu SKG đã giảm 18%, xuống quanh vùng giá 43.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu SKG cũng đã tạo ra khá nhiều “sóng” từ đầu năm đến nay.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *