SHB lot Top 50 Báo cáo thường niên tốt nhất 2017

Vượt qua hơn 600 doanh nghiệp niêm yết trên Sở GDCK TP. HCM (HOSE) và Hà Nội (HNX), Báo cáo thường niên cho năm tài chính 2016 của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vinh dự được bình chọn trong Top 50 Báo cáo thường niên tốt nhất.

Kết quả 1 lần nữa khẳng định sự minh bạch và bền vững trong làm việc kinh doanh của ngân hàng.

Vừa qua, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Báo Đầu tư và Công ty Dragon Capital đã trao giải Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2017 cho 50 Doanh nghiệp. Đây là giải thưởng hàng năm nhằm biểu dương 1 vài doanh nghiệp có báo cáo thường niên tuân thủ 1 vài chuẩn mực về ra mắt tài liệu do Bộ tài chính quy định, có lại giá trị tài liệu cao, cung cấp cho 1 vài nhà đầu tư, cổ đông số liệu chính xác, đầy đủ, minh bạch về tình hình làm việc kinh doanh, quản trị 1 vài làm việc tài chính, khả năng phân tách, dự đoán rủi ro, xu thế triển vọng của doanh nghiệp, cũng như thể hiện sự chuyên nghiệp trong việc thực hiện báo cáo thường niên.

Đặc biệt, nhằm nâng cao tính chính xác, khách quan và chuyên sâu trong quá trình phân tách, 1 vài báo cáo thường niên vào vòng chung khảo năm nay được soát xét và chấm điểm bởi 4 doanh nghiệp kiểm toán danh tiếng là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers (PwC).

Vượt qua hơn 600 doanh nghiệp, Báo cáo thường niên của SHB được phân tách cao về nội dung – tiêu chí chiếm 75% số điểm khi cung cấp được 1 vài đề nghị phân tách khắt khe của Ban tổ chức ở vòng chấm chung khảo gồm: chuẩn mực, minh bạch, chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Ngay cả trước khi niêm yết trên sàn chứng khoán, SHB cũng luôn xác định mục tiêu hướng tới sự phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững trên nền móng tài chính vững mạnh, minh bạch. Theo đây, SHB luôn tuân thủ 1 vài quy định về ra mắt tài liệu và việc nâng cao chất lượng báo cáo thường niên hàng năm là 1 trong các qui định danh tiếng được SHB chú trọng. Đây cũng là 1 trong các nguyên nhân nhiều năm liền SHB được phân tách cao trong Top 30 doanh nghiệp minh bạch nhất sàn HNX”, Tổng Giám đốc SHB, ông Nguyễn Văn Lê khẳng định.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *