Nửa đầu năm 2017, tín dụng cho các dự án BOT và BT giao thông chỉ chiếm 1,54%

6 tháng đầu năm 2017, tín dụng cho các dự án BOT, BT giao thông chỉ tăng 1,75%, chiếm tỷ trọng 1,54% tổng tín dụng cho nền kinh tế.​

Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, tín dụng tính đến hết tháng 7/2017 ước tăng 9,3% so có cuối năm 2016, trong khi cộng kỳ năm 2016 tăng 8,8%.

Dù tín dụng có mức tăng khá cao nhưng câu hỏi đặt ra là vì nguyên nhân gì mà GDP lại không nhận được mức tăng khả quan tương ứng. Theo bà Trần Hải Yến, chuyên viên đánh giá vĩ mô CTCK Bảo Việt, có hai khả năng dẫn đến hiện tượng trên. Một là mức độ tác động của tín dụng đến tăng trưởng của nền kinh tế luôn có độ trễ, công ty sau khi vay vốn ngân hàng cần thời gian để xây nhà xưởng, mua sắm máy móc, thuê nhân công rồi mới bắt đầu áp dụng sản xuất. Khoảng thời gian trễ này có thể tính bằng quý, thậm chí là bằng năm, tùy đặc biệt làm việc của từng công ty.

Nguyên nhân thứ hai có thể do cơ cấu các khoản cho vay không chảy vào lĩnh vực sản xuất thực mà chủ yếu chảy vào các lĩnh vực đầu cơ mua đi phân phối lại thứ cấp, điển hình như cho vay chứng khoán hay nhà đất.

Tuy nhiên, báo cáo của NHNN cho biết, trong 6 tháng đầu năm, cơ cấu tín dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, có tỷ trọng dao động 80% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống.

6 tháng đầu năm 2017, tín dụng cho các dự án BOT, BT giao thông chỉ tăng 1,75%, chiếm tỷ trọng 1,54% tổng tín dụng cho nền kinh tế.

Trong đây, tín dụng đối có 1 số ngành kinh tế trọng tâm tăng cao hơn so có mức tăng chung của toàn hệ thống như: tín dụng đối có ngành công nghiệp ước tăng dao động 10,5%, chiếm tỷ trọng 22,5%; tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và các nhu cầu vốn trên địa bàn nông thôn tăng gần 10%, chiếm tỷ trọng xấp xỉ 19,5%.

Trong khi đây, tín dụng đối có các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro đều tăng thấp hơn so có tốc độ tăng trưởng tín dụng chung toàn hệ thống, như cho vay kinh doanh nhà đất ước tăng 5,5%, chiếm tỷ trọng dao động 6,9%; cho vay các dự án BOT, BT giao thông chi tăng 1,75%, đồng thời chiếm tỷ trọng nhỏ 1,54%.

Đáng chú tâm là các khoản cho vay tiêu dùng tiếp tục xu hướng tăng cả về diện tích và tốc độ (5 tháng đầu năm 2017 ước tăng 7%, chiếm tỷ trọng xấp xỉ 15,2% tổng dư nợ tín dụng) và vẫn tập trung chủ yếu vào các nhu cầu về nhà ở, phương tiện di chuyển, học tập, chữa bệnh, du lịch, văn hóa, thể thao…

Với các số liệu trên, có thể tạm thời yên tâm tăng trưởng tín dụng dù cao nhưng đang được rót vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực, do vậy không gây quá nhiều rủi ro đối có nền kinh tế.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *