Mảng công nghệ và viễn thông mang về lợi nhuận “khủng” cho FPT

Nửa đầu năm 2017, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp mẹ đạt 925 tỷ đồng, tăng 13% so có cộng kỳ năm ngoái.

Công ty cổ phần FPT (HOSE: FPT) vừa ra mắt kết quả kinh doanh 6 tháng đầu 2017 có con số lợi nhuận ấn tượng. Cụ thể, kết thúc nửa đầu năm nay, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 20.136 tỷ đồng, tăng 13% so có cộng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.427 tỷ đồng, tăng 13% so có cộng kỳ, tương đương 102 kế hoạch luỹ kế. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 1.211 tỷ đồng, tăng 12% so có cộng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông doanh nghiệp mẹ đạt 925 tỷ đồng, tăng 13% so có cộng kỳ. Lợi nhuận căn bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.747 đồng sau 6 tháng, tăng 12% so có cộng kỳ.

Bên cạnh hai lĩnh vực công nghệ và viễn thông, mảng bán lẻ cũng đóng góp đáng kể vào doanh thu của FPT trong nửa đầu năm 2017.

Theo đại diện FPT, tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm nay chủ yếu đến từ hai lĩnh vực cốt lõi là công nghệ và viễn thông, chiếm 75% lợi nhuận của toàn tập đoàn. Tăng tưởng lợi nhuận trước thuế của mảng công nghệ và viễn thông so có cộng kỳ năm trước lần lượt là 27% và 17%.

Ngoài ra, khối bán – bán lẻ tiếp tục đạt được kết quả ấn tượng khi đã đi vào hoạt động 103% kế hoạch về doanh thu. Riêng mảng bán lẻ tăng trưởng 31% doanh thu và 44% lợi nhuận trước thuế luỹ kế.

Tại phân khúc nước ngoài, 6 tháng đầu năm 2017 FPT ghi nhận mức doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 3.071 tỷ đồng và 450 tỷ đồng, tăng lần lượt 14% và 19% so có cộng kỳ năm trước.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *