Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận chi gần 100 tỷ đồng trả cổ tức

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) dự chi 98,27 tỷ đồng để trả cổ tức tạm ứng đợt 1/2017 cho cổ đông.

Ngày 19/7, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận thông qua nghị quyết thời hạn chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 là vào ngày 17/8 tới đấy.

Theo đây, mật độ chia cổ tức là 10% bằng tiền mặt, tức 1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng, thời gian chuẩn bị chi trả là ngày 8/9. Với khối lượng 98,27 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PNJ dự chi 98,27 tỷ đồng để trả cổ tức trong đợt này.

PNJ dự chi gần 100 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Nửa đầu năm 2017, tổng doanh thu của PNJ đạt 5.545 tỷ đồng và tổng lợi nhuận gộp đạt 933 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 41% và 33% so có cộng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế của PNJ trong nửa đầu năm nay đạt 471 tỷ đồng, đạt gần 62,5% kế hoạch cả năm.

Đóng góp đa số vào doanh thu của PNJ GĐ 6 tháng đầu năm 2017 đến từ mảng bán lẻ trang sức và doanh thu từ một số cửa hàng đã đi vào hoạt động. PNJ tự tin đã đi vào hoạt động kế hoạch kinh doanh năm chỉ trong 10 tháng.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *