Bộ Tài chính công bố sửa đổi 5 luật thuế

Bộ Tài chính đang chủ trì thi công dự án Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thuế giá trị tăng lên (GTGT), Luật Thuế tiêu thụ đặc thù (TTĐB), Luật Thuế lương công ty (TNDN), Luật Thuế lương cá nhân (TNCN) và Luật Thuế tài nguyên.
Theo Bộ Tài chính, 1 trong một vài nguyên nhân phải thi công luật sửa đổi, bổ sung một vài luật thuế đây là thực hiện mục tiêu cải một vàih, thi công hệ thống thuế đồng bộ, thích hợp có thông lệ quốc tế

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính về định hướng Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của một vài Luật Thuế gồm: GTGT, TTĐB, TNDN, TNCN và Thuế tài nguyên, qua thực tiễn triển khai thực hiện một vài luật thuế thời gian qua cho thấy quy định ở một vài luật thuế căn bản thích hợp có thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nên đã phát huy được một vài tác động tích cực.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế, do sự biến động nhanh của kinh tế -chính trị địa cầu nhìn chung và nền kinh tế VN nói riêng, chính sách bán hàng thuế cũng bộc lộ 1 số tồn ở, hạn chế cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để chắc chắn thích hợp có thực ở, tháo gỡ gặp khó cho sản xuất kinh doanh, tăng khả năng tranh giành của DN, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Luật Thuế Giá trị tăng lên (GTGT) có vướng mắc đáng kể về đối tượng không chịu thuế như phân bón, máy móc cho nông nghiệp, chuyển quyền sử dụng đất… gây gặp khó cho công ty và công tác quản lý thuế. Mức thuế suất bình thường 10% tương đối thấp, chưa thích hợp thông lệ quốc tế. Một số hàng hoá dịch vụ như nước sạch, làm việc văn hoá, triển lãm, gym thể thao, phim ảnh… đã được xã hội hoá mạnh mẽ nhưng vẫn chịu thuế suất thuế GTGT là 5% là chưa bình đẳng có một vài lĩnh vực khác. Việc quy định thuế suất 5% có một vài hàng hoá có thể sử dụng đa mục đích dẫn đến không thống nhất trong thực hiện.

Hơn nữa, trong hoàn thuế, quy định không hoàn thuế có một vài sản phẩm xuất khẩu chế biến từ tài nguyên khoáng sản có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cùng giá thành năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên gây phức tạp trong thực hiện. Cùng có đây, quy định không hoàn thuế có trường hợp có số thuế GTGT đầu vào luỹ kế âm liên tục nhiều kỳ khiến DN thêm gặp khó vì tăng giá thành thuế.

Đối có Luật Thuế tiêu thụ đặc thù (TTĐB) hiện chưa quy định rõ thế nào là xe xe 4 bánh chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện và mức thuế suất có xe xe 4 bánh vừa chở người vừa chở hàng hiện còn thấp, dẫn tới nhiều trường hợp mua xe theo diện này để tiêu dùng cá nhân.

Còn Luật Thuế TNDN hiện hành vẫn còn 1 số nội dung cần đã đi vào hoạt động để cung cấp tình hình mới như chưa có quy định khống chế giá thành được trừ đối có giá thành trả lãi tiền vay vốn tương ứng có khoản vay vượt quá nhiều lần vốn chủ có, từ đây chưa chắc chắn bình đẳng giữa DN sử dụng vốn chủ có để kinh doanh có DN sử dụng vốn vay, đồng thời không chắc chắn an toàn tài chính của DN. Luật chưa có sự rà soát và xác định một vài lĩnh vực, địa bàn cần tiếp tục ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển GĐ tới, như ưu đãi thuế có lĩnh vực công nghệ cao (CNC), khoa học công nghệ (KHCN) theo Luật CNC, Luật KHCN, ưu đãi thuế đối có dự án đầu tư ở Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Khu CNC… ; dự án đầu tư công nghệ tài liệu, làm việc đầu tư cải tạo chung cư cũ…

Với thuế lương cá nhân (TNCN), 1 số quy định ở Luật Thuế TNCN hiện hành còn phức tạp, phát sinh thủ tục hành chính, chưa tạo thuận lợi cho người nộp thuế và gặp khó cho công tác quản lý thuế. Chưa có chính sách bán hàng thích hợp nhằm lôi kéo cá nhân là nhân lực công nghệ cao, chính sách bán hàng thuế có cá nhân có lương từ trúng thưởng.

Luật Thuế tài nguyên còn 1 số quy định chưa thống nhất có quy định của pháp luật có liên quan và chưa thích hợp có thực ở. Ví dụ, quy định về người nộp thuế trong trường hợp khai thác nhỏ lẻ (hầu hết không được cấp phép khai thác) là chưa thích hợp có Luật Khoáng sản. Quy định về giá tính thuế tài nguyên có nước môi trường xung quanh cho sản xuất thuỷ điện và tài nguyên khai thác xuất khẩu là chưa thích hợp có quy định pháp luật về điện lực, hải quan.

Để khắc phục một vài bất cập này và thực hiện một vài mục tiêu đã nêu, thời gian qua, Bộ Tài chính đã áp dụng rà soát, tổng kết, phân tách tình hình thực hiện một vài luật về thuế, thu thập bí kíp quốc tế về cải một vàih một vài sắc thuế, trên cơ sở đây đề xuất biện pháp sửa đổi, bổ sung một vài chính sách bán hàng thuế.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *