Bộ Công Thương thu gọn từ 35 xuống còn 30 đơn vị

Chính phủ vừa ban hành nghị định số 98/NĐ-CP về công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương nhằm cung cấp cao hơn trong tình hình mới.

Theo đây, ngoài Cục Quản lý phân khúc tiếp tục thực hiện công dụng, nhiệm vụ theo những quy định pháp luật hiện hành cho đến khi Thủ tướng Chính phủ quyết định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý phân khúc, những đơn vị hành chính sự nghiệp còn lại tiến hành quy định mới ngay thời điểm Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/8/2017.

Điểm đáng chú tâm trong nghị định 98 của Chính phủ là những đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được sắp xếp, thu gọn từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị, gồm:

1. Vụ Kế hoạch.

2. Vụ Tài chính và Đổi mới công ty.

3. Vụ Khoa học và Công nghệ.

4. Vụ Thị trường châu Á – châu Phi.

5. Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ.

6. Vụ Chính sách thương mại đa biên.

7. Vụ Thị trường trong nước.

8. Vụ Dầu khí và Than.

9. Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.

10. Vụ Tổ chức cán bộ.

11. Vụ Pháp chế.

12. Thanh tra Bộ.

13. Văn phòng Bộ.

14. Tổng cục Quản lý phân khúc.

15. Cục Công tác phía Nam.

16. Cục Điều tiết điện lực.

17. Cục Công nghiệp.

18. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

19. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

20. Cục Phòng vệ thương mại.

21. Cục Xúc tiến thương mại.

22. Cục Công Thương địa phương.

23. Cục Xuất nhập khẩu.

24. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

25. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

26. Cục Hóa chất.

27. Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

28. Báo Công Thương.

29. Tạp chí Công Thương.

30. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương.

Theo Nghị định 98 của Chính phủ, Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện công dụng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm những ngành và lĩnh vực: điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, chất liệu nổ công nghiệp, công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, công nghiệp công nghệ cao; cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến công.

Ngoài ra, Bộ Công Thương còn phụ trách thương mại trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới; phát triển phân khúc ngoài nước; quản lý phân khúc; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; tranh giành, bảo vệ ích lợi người tiêu dùng, phòng vệ thương mại; những dịch vụ công trong những ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *