6 tháng đầu năm, BIDV báo lãi hơn 4.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa ra mắt Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017.

Theo đây, đến hết 30/06/2017, một vài mảng kinh doanh cốt lõi của Ngân hàng đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so có cộng kỳ năm trước.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, tổng tài sản BIDV đạt trên 1.100.433 tỷ, tăng trưởng 9,3% so có đầu năm.

Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1.024.008 tỷ, trong đây cho vay bạn tính đến 30/06/2017 đạt trên 807.370 tỷ, tăng trưởng 11,56% so có đầu năm.

Chất lượng tín dụng được kiểm soát có mật độ nợ xấu 1,9%.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 1.026.269 tỷ, trong đây tiền gửi của bạn tính đến 30/06/2017 đạt trên 811.512 tỷ, tăng trưởng 11,8% so có đầu năm.

Chênh lệch thu chi 6 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng 27% so có cộng kỳ năm trước.

Tổng lương làm việc đạt 16.795 tỷ đồng, tăng 24% so có cộng kỳ năm trước, trong đây:

Thu nhập lãi thuần đạt gần 14.008 tỷ, tăng 37% so có cộng kỳ năm trước. Trong đây thu bảo lãnh dẫn đầu hệ thống đạt 820 tỷ, tăng 19% so có cộng kỳ năm trước.

Thu nhập thuần từ làm việc dịch vụ dẫn đầu hệ thống, đạt 1.410 tỷ, tăng 21,9% so có cộng kỳ năm trước. Lãi thuần từ làm việc kinh doanh ngoại hối đạt 303 tỷ, tăng 1,5 lần so có cộng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm riêng ngân hàng đạt 4.050 tỷ đồng, tăng 24,7% so có cộng kỳ năm trước, tương đương 54% so có kế hoạch năm 2017, trong đây lợi nhuận trước thuế quý II năm 2017 đạt 1.993 tỷ, tăng 49% so có cộng kỳ năm trước. Riêng lương từ góp vốn tăng so có cộng kỳ năm trước nếu loại trừ phần tăng đột biến từ làm việc thoái vốn VID Public Bank trong năm 2016.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *