6 tháng đầu năm, BIC thu được hơn 850 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm

6 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu phí bảo hiểm của BIC đạt 855,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 91,8 tỷ đồng.

Ngày 21/7/2017, ở Thành phố Vũng Tàu, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017.

Tham dự hội nghị, về phía Ngân hàng BIDV có đại diện lãnh đạo 1 vài Ban liên quan ở Trụ sở chính và lãnh đạo 1 vài Chi nhánh BIDV ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Về phía BIC có sự tham dự của toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc 1 vài Ban/Trung tâm ở Trụ sở chính, Giám đốc 1 vài Công ty thành viên, Tổng Giám đốc 02 Liên doanh ở Lào, Campuchia và Trưởng văn phòng Đại diện BIC ở Myanmar.

BIC tổ chức Hội nghị sơ kết vận hành 6 tháng đầu năm 2017

Theo báo cáo của Ông Trần Hoài An, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BIC, 6 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu phí bảo hiểm của BIC đạt 855,8 tỷ đồng, tăng trưởng 8,2% so có cộng kỳ năm 2016, đã đi vào hoạt động 45% kế hoạch năm, trong đây, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 772,8 tỷ đồng, tăng trưởng 9,9% so có cộng kỳ năm ngoái (cao hơn tốc độ tăng trưởng chung toàn phân khúc, ước đạt dao động 8% theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam). Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 91,8 tỷ đồng, đã đi vào hoạt động 49,4% kế hoạch năm.

Đặc biệt, so có cộng kỳ năm 2016, BIC đã có lợi nhuận từ vận hành kinh doanh bảo hiểm. Theo lý giải của Ông Trần Hoài An, lãi từ vận hành kinh doanh bảo hiểm có được là nhờ sự tập trung, nỗ lực của BIC trong nhiều năm qua đối có việc cơ cấu lại sản phẩm, kiểm soát 1 vài giá thành vận hành, giá thành bồi thường và tăng cường áp dụng công nghệ tài liệu để nâng cao năng suất, tiết giảm giá thành.

Bên cạnh đây, trong 6 tháng đầu năm 2017, BIC đã đã đi vào hoạt động việc tái định hạng tín nhiệm có Tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính danh tiếng địa cầu A.M. Best. Dự kiến kết quả sẽ được ra mắt chính thức trong tháng 8/2017. BIC cũng vinh dự được 1 vài tổ chức danh tiếng ở Việt Nam tôn vinh có nhiều danh hiệu, giải thưởng như: Top 10 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ danh tiếng nhất Việt Nam 2017, Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2017, Top 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2016…

Đối có kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm, Tổng Giám đốc BIC khẳng định, toàn hệ thống BIC sẽ quyết tâm, nỗ lực để đã đi vào hoạt động kế hoạch kinh doanh năm 2017: Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.900 tỷ đồng, mật độ giá thành kết hợp duy trì ở mức dưới 100%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 186 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo ở Hội nghị, bên cạnh việc phân tích cao các kết quả kinh doanh mà BIC đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Ông Trần Lục Lang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC, đề nghị BIC cần tập trung phát huy các điểm mạnh, khắc phục các hạn chế để tiếp tục phát triển. Trong đây, cần độc đáo chú trọng tới việc thi công 1 cơ chế lương tốt cho cán bộ, mở rộng mạng lưới, đầu tư hệ thống công nghệ tài liệu tân tiến, hiện đại để nâng cao sức tranh giành trên phân khúc.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *