Xuất khẩu của DN FDI chiếm 70,6% kim ngạch của cả nước

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan vừa ra mắt cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của một số công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 6 tháng năm 2017 lên gần 68,97 tỷ USD, chiếm 70,6% tổng kim ngạch XK của cả nước.

Tổng cục Hải quan vừa ra mắt số liệu sơ bộ về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017. Theo đây, trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt gần 198,22 tỷ USD, tăng 21,5% tương ứng tăng hơn 35,02 tỷ USD so có cộng kỳ năm 2016.

Trong đây, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối FDI đạt hơn 129,62 tỷ USD, tăng 23,9% tương ứng tăng 24,97 tỷ USD so có cộng kỳ năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, cán cân thương mại hàng hóa cả nước thâm hụt gần 2,78 tỷ USD, bằng 2,8% kim ngạch xuất khẩu.

Tính đến hết tháng 6 năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 97,72 tỷ USD, tăng 18,8% tương ứng tăng gần 15,48 tỷ USD so có cộng kỳ năm 2016.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng năm 2017 của nhóm FDI lên gần 68,97 tỷ USD, tăng 20,1% so có cộng kỳ năm 2016, chiếm 70,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, hết tháng 6/2017, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt gần 100,5 tỷ USD, tăng 24,1% (tương ứng tăng hơn 19,54 tỷ USD) so có cộng kỳ năm 2016.

Tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm công ty FDI trong 6 tháng năm 2017 đạt gần 60,66 tỷ USD, tăng 28,4% tương ứng tăng gần 13,43 tỷ USD so có 6 tháng năm 2016.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *