VPBank báo lãi sau thuế 2.600 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa mở bán kết quả làm việc kinh doanh nửa đầu năm 2017, có mức tăng trưởng tốt ở đa số những chỉ số kinh doanh.

Kết thúc sáu tháng đầu năm 2017, tổng tài sản của VPBank đạt 249 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so có thời điểm cuối năm 2016. Tổng huy động vốn đạt 195 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so có cộng kỳ năm ngoái. Hệ số an toàn vốn của ngân hàng (CAR) tính đến hết tháng 6/2017 đạt 12,17%.

Trong hai quý đầu năm, tổng lương làm việc của ngân hàng đạt mức 11.300 tỷ đồng, tăng 47%. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 3.260 tỷ đồng, vượt 10% so có kế hoạch 6 tháng đầu năm, và tăng 107% so có cộng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đến hết 30/06/2017 là 2.600 tỷ đồng, tăng 108% so có cộng kỳ năm ngoái.

Dư nợ cho vay bạn tăng 12% trong 6 tháng vừa qua, từ mức 144 nghìn tỷ cuối năm 2016 lên 162 nghìn tỷ cuối tháng 6/2017. Trong khi đây, tổng lương từ làm việc dịch vụ tăng 81% so có cộng kỳ năm ngoái, đạt 630 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu của riêng VPBank tính tới cuối tháng 6/2017 là 2,65%, trong khi mật độ nợ xấu hợp nhất là 2,81%.

Dự kiến trong quý III năm 2017, VPBank sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn chuyển nhượng chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Hiện ở, hồ sơ xin đăng ký niêm yết của VPBank đã được HOSE tiếp nhận.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *