Vietnam Airlines: Lợi nhuận sau thuế giảm sốc 84%

Doanh thu tăng, lợi nhuận thuần quý II đạt 45 tỷ đồng, tuy nhiên, 1 vài khoản lương khác giảm mạnh khiến lợi nhuận sau thuế của hãng chỉ đạt 77 tỷ đồng, giảm 84% so có cộng kỳ.

Thông tin từ báo cáo tài chính quý II/2017 của Tổng doanh nghiệp Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã HVN – UPCoM) vừa mở phân phối cho biết doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sau thuế của hãng lại giảm mạnh.

Quý II/2017, doanh thu thuần từ làm việc phân phối hàng của Vietnam Ailines đạt doanh thu thuần đạt hơn 19.308 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so có cộng kỳ năm trước. Doanh thu làm việc tài chính cũng tăng 76,8% lên gần 198 tỷ đồng.

Dù doanh thu ở mức 19.308 tỷ đồng nhưng nhuận của từ làm việc kinh doanh của Vietnam Airlines trong quý II chỉ đạt hơn 45 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2016 thậm chí hãng lỗ 73 tỷ đồng.

Các khoản lương khác giảm mạnh dẫn đến lợi nhuận sau thuế của hãng lại giảm 84% so có năm 2016. Cụ thể, 1 vài khoản lương khác giảm từ 708 tỷ đồng quý II/2016 xuống còn 241 tỷ đồng năm nay.

Theo đây, quý II/2017, lợi nhuận sau thuế chỉ của Vietnam Airlines chỉ còn 77 tỷ đồng, trong khi đây quý II/2016, hãng đạt lợi nhuận 491 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp mẹ cũng chỉ còn 23 tỷ đồng so có mức 456 tỷ đồng của năm trước.

Tuy vậy con số này khả quan so có báo cáo của chính Vietnam Airlines gửi Bộ Giao thông Vận tải hồi đầu tháng 7, đơn vị này báo lỗ dao động 23 tỷ đồng trong quý II.

Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines đạt doanh thu tăng, đạt mức 40.141 tỷ đồng. Lợi nhuận của Vietnam Airlines giảm 1 nửa so có cộng kỳ, lợi nhuận trước thuế xuống 1.022 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 823 tỷ đồng.

Như vậy, có mục tiêu đạt doanh thu hợp nhất 87.900 tỷ đồng, Vietnam Airlines đã đã đi vào hoạt động 46% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đã đi vào hoạt động 62% kế hoạch đạt 1.338 tỷ đồng của cả năm.

Bên cạnh đây, tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Vietnam Airlines đạt 94.035 tỷ đồng, giảm 2.400 tỷ đồng so có đầu năm. Tiền và tương đương tiền của hãng tăng 90% lên 5.261 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/6/2017 nợ phải trả ở mức 77.700 tỷ đồng, giảm nhẹ so có đầu năm.

Tổng nợ vay ngân hàng của Vietnam Airlines là 57.251 tỷ đồng (vay dài hạn 41.830 tỷ đồng, vay ngắn hạn 15.421 tỷ đồng). Mức vay này giảm 3.600 tỷ so có đầu năm tuy nhiên sức ép trả nợ vẫn lớn so mật độ vay trên vốn chủ có cao.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *