VietinBank tuyển dụng 22 vị trí Khối Thương hiệu & Truyền thông

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đang có nhu cầu tuyển dụng đợt 4 và bổ sung đợt 3 những địa điểm chuyên viên ở Khối Thương hiệu & Truyền thông làm việc ở Hà Nội, TP. HCM và TP. Đà Nẵng.

Nhiều thời cơ làm việc ở Khối Thương hiệu & Truyền thông VietinBank

I. Thông tin tuyển dụng

1. Vị trí tuyển dụng ở Hà Nội:

– Chuyên viên Marketing Truyền thông: 7 chỉ tiêu

– Chuyên viên Họa sỹ – Thiết kế đồ họa: 2 chỉ tiêu

– Chuyên viên Quản trị thương hiệu và ISO: 4 chỉ tiêu

– Chuyên viên Phóng viên Hội tụ: 4 chỉ tiêu

2. Vị trí tuyển dụng ở TP. HCM:

– Chuyên viên Họa sỹ – Thiết kế đồ họa: 1 chỉ tiêu

– Chuyên viên Thiết kế bên trong xe: 1 chỉ tiêu

– Chuyên viên Quay, dựng phim: 1 chỉ tiêu

3. Vị trí tuyển dụng ở TP. Đà Nẵng:

– Chuyên viên Họa sỹ – Thiết kế đồ họa: 1 chỉ tiêu

– Chuyên viên Phóng viên hội tụ: 1 chỉ tiêu

II. Mô tả công việc

Xem chi tiết mô tả công việc ở Website: http://tuyendung.vietinbank.vn

III. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ

1. Thời gian nhận hồ sơ:

– Các địa điểm tuyển dụng làm việc ở Hà Nội nhận hồ sơ đến hết ngày 3/9/2017.

– Các địa điểm tuyển dụng làm việc ở TP. HCM và TP. Đà Nẵng nhận hồ sơ đến hết ngày 27/8/2017.

2. Hình thức nhận hồ sơ:

– VietinBank nhận hồ sơ trực tuyến. Ứng viên đăng ký tài khoản trên trang tuyển dụng của VietinBank: http://tuyendung.vietinbank.vn và chọn mục “Ứng tuyển ở đây”.

– Thông tin chi tiết những ứng viên xem ở Website: http://tuyendung.vietinbank.vn.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *