VietinBank dành 3.000 tỷ đồng ưu đãi doanh nghiệp khởi nghiệp

Từ nay đến hết ngày 31/12/2017, VietinBank triển khai chương trình ưu đãi cho vay công ty khởi nghiệp có lãi suất chỉ từ 7,0%/năm.

Đây là làm việc thiết thực của VietinBank để chấp nhận chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” GĐ 2016 – 2021. Đồng thời, VietinBank thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và thúc đẩy 1 vài làm việc đổi mới, sáng tạo trong thanh niên, sinh viên, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của đất nước. Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay công ty khởi nghiệp của VietinBank được triển khai cụ thể như sau:

· Thời gian triển khai chương trình: Từ nay cho đến hết ngày 31/12/2017 hoặc cho đến khi hết doanh số giải ngân 3.000 tỷ đồng của chương trình;

· Điều kiện ứng dụng: Khách hàng là công ty khởi nghiệp có thời gian làm việc đến thời điểm giải ngân dưới 12 tháng và làm hài lòng điều kiện của VietinBank có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian triển khai chương trình;

· Lãi suất ưu đãi: Chỉ từ 7,0%/năm trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày giải ngân ứng dụng có 1 vài khoản vay ngắn hạn;

· Nguyên tắc ưu đãi: Mỗi giấy nhận nợ chỉ được ứng dụng 1 chương trình ưu đãi.

Với địa vị là ngân hàng danh tiếng, trong thời gian qua VietinBank đã triển khai nhiều làm việc nhằm ủng hộ chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”. Với ưu thế về hệ thống mạng lưới rộng lớn, hệ thống hạ tầng công nghệ giai đoạn này và nhân sự chất lượng cao, VietinBank sẽ tiếp tục triển khai 1 vài chương trình ưu đãi, thực hiện phong phú hóa sản phẩm, dịch vụ nhằm cung ứng tốt nhất cho phân khúc, hỗ trợ hiệu quả cho 1 vài DN khởi nghiệp và nền kinh tế đất nước trong GĐ hội nhập.

Ngày 16/10/2016 ở Hà Nội, VietinBank đã cam đoan cộng phối hợp có Trưng ương Đoàn thi công Đề án Chương trình tín dụng ưu đãi dành cho thanh niên khởi nghiệp và cam đoan đồng hành cộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *