Ủy ban chứng khoán Nhà nước có chủ tịch mới

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có chọn lọc bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán đô thị Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Ông Trần Văn Dũng, tân Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Như vậy, kể từ ngày 12/7/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có tân Chủ tịch mới là ông Trần Văn Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán đô thị Hồ Chí Minh.

Ông Trần Văn Dũng sinh năm 1965, có 25 năm bí kíp công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, từng làm việc ở những cơ quan, đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh.

Trước khi được bổ nhiệm tân Chủ tịch UBCKNN, ông Trần Văn Dũng đã từng giữ những chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý như: Phó Văn phòng UBCKNN, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sở GDCK TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở GDCK TP Hồ Chí Minh.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *