Tư nhân “hết cửa” mua đứt Tràng Tiền Plaza

Theo chọn lọc phương án phân phối vốn nhà nước ở công ty có Tràng Tiền Plaza, Nhà nước vẫn sẽ nắm cổ phần chi phối (51%) ở Tràng Tiền Plaza.

Theo Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại công ty của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đến năm 2020, có 5 công ty SCIC thực hiện cổ phần hóa và phân phối vốn: Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến Đá An Giang; Công ty TNHH 2TV Đầu tư Thương mại Tràng Tiền; Công ty TNHH 1TV Đầu tư và Phát triển HPI; Công ty TNHH MTV In và phát hành biểu mẫu thống kê; TNHH MTV In thống kê Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đây, Công ty TNHH 2 thành viên thương mại Tràng Tiền (có Tràng Tiền Plaza) sẽ cổ phần hóa trong năm 2018, đến tháng 5/2018 xác định xong giá trị DN cổ phần hóa. Tỉ lệ vốn Nhà nước đang từ 90% giai đoạn này giảm xuống còn 51, nhà nước vẫn giữ cổ phần chi phối.

Trước đây, SCIC và Bộ Tài chính đề xuất giữ 51% vốn ở công ty có Tràng Tiền Plaza mặc dù Bộ Công Thương yêu cầu thoái hết vốn nhà nước ở DN này do lĩnh vực kinh doanh thương mại nhà nước không cần nắm giữ cổ phần.

Hiện ở Tràng Tiền Plaza đang hợp tác có Tập đoàn IPP của doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn kinh doanh hàng hiệu đẳng cấp và những mặt hàng có thương hiệu trong nước. SCIC đang có 90% và Tổng công ty Thương mại Hà Nội có 10% vốn điều lệ đối có Tràng Tiền Plaza.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *