Thu thuế VAT 6 tháng đầu năm 2017 tăng cao nhất trong vòng 6 năm

Trong 6 tháng đầu năm, thuế giá trị tăng lên (VAT) thu đạt 141 nghìn tỷ đồng, chiếm 25% tổng số thu ngân sách, tăng trưởng cao nhất trong vòng 6 năm qua.
Thu thuế VAT 6 tháng đầu năm 2017 tăng cao nhất trong vòng 6 năm

Theo báo cáo Vietnam Chartbook tháng 7 của CTCK Sài Gòn (SSI) vừa ra mắt mới đây, trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách dao động 563 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so có cộng kỳ. Trong đây, thuế giá trị tăng lên (VAT) và thuế lương công ty (TNDN) chiếm 43% tổng thu ngân sách.

Cụ thể, thuế VAT thu đạt 141 nghìn tỷ đồng, tăng 17,2%, mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 6 năm qua. Số tiền thu thuế VAT chiếm 25% cơ cấu ngân sách Nhà nước trong 6 tháng đầu năm.

Diễn biến 1 vài khoản thu ngân sách Nhà nước. (Biểu đồ SSI).

Thuế lương công ty đạt 101 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6% so có cộng kỳ. Theo SSI, năm 2015 và 2016 tăng trưởng âm do giảm thuế suất thuế TNDN.

Nguồn thu thuế lớn thứ 3 là thuế xuất nhập khẩu tăng thấp, ở mức 4,7% (cộng kỳ năm 2016, thuế này giảm 4.7%) do công đoạn giảm thuế theo 1 vài hiệp định thương mại tự do.

Thuế lương cá nhân, nguồn thuế lớn thứ 4 tăng 20.8%, mức cao nhất 5 năm dù không có 1 vàih tân đáng kể nào về chính sách phân phối hàng thuế. Các khoản thu khác cho ngân sách 6 tháng dừng lại ở 40.6 nghìn tỷ đồng, chỉ tăng 0,3%.

Theo phân tích của SSI: “Nguồn thu ngân sách khác đã được tận dụng ráo riết kể từ năm 2013 để bù đắp thâm hụt ngân sách khi 1 vài nguồn thu chính tăng thấp thậm chí giảm (6 tháng 2013 thu thuế VAT giảm 0.8%). Tuy nhiên bắt đầu từ năm 2017 tốc độ tăng của khoản thu này đã chậm lại, 1 phần là do sức ép ngân sách không còn quá lớn và 1 phần là do tốc độ thoái vốn nhà nước chậm”. Cụ thể, thu từ phân phối cổ phần nhà nước 6 tháng mới được 16.7% dự toán năm và bằng cộng kỳ, trong khi thu cổ tức giảm 11%.

Bội chi ngân sách 6 tháng đầu năm tăng nhẹ lên mức 19.4 nghìn tỷ, gần bằng 1% GDP (cộng kỳ là 2.96% GDP). Theo SSI, bội chi ngân sách ở mức thấp có được là nhờ thu ngân sách tăng tốt, cụ thể là 1 vài nguồn thu chính là thuế VAT, thuế TNDN và thu từ xuất nhập khẩu.

Chi ngân sách tháng 6/2017 là 98.300 tỷ đồng, đẩy chi 6 tháng đầu năm 2017 lên 582.900 tỷ đồng, tăng 8,3% so có cộng kỳ 2016.

Cơ cấu chi ngân sách Nhà nước. (Biểu đồ SSI).

SSI cho biết, số liệu ra mắt từ Bộ Tài chính không chi tiết cho 1 vài khoản chi 6 tháng. Sử dụng số liệu của Tổng cục Thống kê, chi không ngừng nghỉ tính đến 15/6 là 398.900 tỷ đồng. Chi không ngừng nghỉ 6 tháng tăng 9,8%, cao hơn dự toán 7% nhưng nhờ thu tốt nên thâm hụt không bị nới rộng. Chi trả nợ, viện trợ là 88.100 tỷ đồng, tăng gần 30% so có cộng kỳ 2016.

Chi đầu tư phát triển từ đầu năm đến 15/6 là 83.300 tỷ đồng, tăng gần 12% so có cộng kỳ 2016. Chi đầu tư phát triển được dự toán vào đầu năm tăng rất cao ở mức 33% theo mục tiêu sử dụng công cụ tài khóa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên thực tại triển khai lại không được như kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư phát triển vẫn rất thấp so có kế hoạch, chỉ đạt 23,3% dự toán dù đã đi hết nửa năm.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *