Tăng lương tối thiểu vùng năm 2018: Đề xuất trong vùng 5-8,5%

Ngày 28/7, Hội đồng tiền lương bổng Quốc gia họp phiên thứ 2. Sau dao động 5 giờ tranh luận, Hội đồng tiền lương bổng Quốc gia chưa chốt được mức tăng lương bổng tối thiểu vùng năm 2018 nên thống nhất dừng phiên họp thứ hai để 1 số bên bàn bạc tiếp.
Hội đồng tiền lương bổng Quốc gia chưa chốt được mức tăng lương bổng tối thiểu vùng năm 2018 ở phiên họp thứ hai.

Ông Lê Đình Quảng, Phó Ban quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) cho biết, trong quá trình thương lượng, Tổng Liên đoàn lao động đề xuất phương án tăng lương bổng tối thiểu vùng 10% (giảm 3,3% so có mức đề xuất ở phiên họp trước) để 1 số bên trao đổi. Theo ông, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm phát triển ổn định nên chẳng thể tăng thấp hơn mức 7,3% của năm ngoái.

Còn theo đại diện VCCI, trước khi vào phiên họp thứ 2 của Hội đồng tiền lương bổng quốc gia, mức đề xuất tăng lương bổng tối thiểu của 1 số hiệp hội, ngành hàng là 2-4% để thích hợp có tăng năng suất lao động và chắc chắn cuộc sống người lao động. Trong phiên họp, phía đại diện công ty đã đồng ý đưa mức tăng lương bổng tối thiểu lên 5%.

Trong khi đây, bộ phận kỹ thuật của Hội đồng tiền lương bổng Quốc gia đề xuất 4 phương án mới để 1 số bên xem xét. Theo đây, mức điều chỉnh năm 2018 thấp nhất là 5% và cao nhất là 8% theo 1 số phương án: Phương án 1, tăng mức lương bổng tối thiểu từ 130.000 – 180.000 đồng, tương đương 4,8 – 5,2% (bình quân 5%).

Phương án 2, tăng mức lương bổng tối thiểu tăng từ 160.000 – 220.000 đồng, tương đương 5,9 – 6,2% (bình quân 6%).

Phương án 3, tăng mức lương bổng tối thiểu tăng từ 180.000 – 250.000 đồng, tương đương 6,6 – 7,0% (bình quân 6,8%, bằng mức điều chỉnh phương án 1 và cải thiện thêm 1,8% theo mức đâyng góp tối đa của lao động vào GDP).

Phương án 4, tăng mức lương bổng tối thiểu tăng từ 220.000 – 280.000 đồng, tương đương 7,5 – 8,5% (bình quân 8,0%).

Trao đổi có báo chí, ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng tiền lương bổng Quốc gia cho biết, giả dụ ở phiên họp lần trước, dao động 1 sốh chênh lệch về mức tăng giữa hai bên rất lớn, tới hơn 8%, thì sau phiên họp thứ hai này mức chênh lệch đã giảm xuống 1 nửa. Cụ thể về mật độ mức hạ xuống và tăng lên lương bổng tối thiểu giữa 1 số bên là bảo mật, con số chốt cuối cùng sẽ diễn ra trong phiên họp lần thứ 3 của Hội đồng tiền lương bổng Quốc gia, chuẩn bị sẽ diễn ra sau 1 tuần nữa.

Cũng theo Chủ tịch Hội đồng tiền lương bổng Quốc gia, giả dụ hai bên thống nhất được phương án đưa ra để bỏ phiếu và mật độ bỏ phiếu đây quá bán, thì đây là phương án cuối cùng của Hội đồng tiền lương bổng quốc gia. Trong trường hợp hai bên không thống nhất được thì hiện còn có hai phương án do đại diện người sử dụng lao động và đại diện người lao động đưa ra. Nếu phương án nào mật độ chọn lọc cao hơn sẽ là phương án để Hội đồng chọn lọc.

Trước đây, ở phiên họp Thứ nhất, 1 số bên đã đưa ra phương án chênh lệch khá vênh nhau. Trong khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất mức tăng 13,3%, tương ứng có tăng 370.000 – 450.000 đồng thì VCCI lại đưa ra quan điểm hoặc không tăng hoặc chỉ tăng mức dưới 5%. Còn bộ phận kỹ thuật của Hội đồng tiền lương bổng quốc gia đưa ra 3 phương án, tăng lần lượt là 5%, 6% và 6,8%.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *