Tăng lương tối thiểu vùng năm 2018: Chốt mức tăng 6,5%

Phiên họp thứ 3 Hội đồng Tiền thu nhập Quốc gia bàn về phương án tăng thu nhập tối thiểu vùng năm 2018 đã kết thúc vào trưa 7/8. Theo đó, mức thu nhập tối thiểu vùng 2018 được Hội đồng Tiền thu nhập Quốc gia bỏ phiếu chọn mức tăng 6,5%.
Lương tối thiểu vùng năm 2018 đã được Hội đồng tiền thu nhập quốc gia chốt tăng 6,5% sau 3 phiên họp.

Sau phiên họp kín thứ 3, Hội đồng tiền thu nhập quốc gia đã tổ chức họp báo tài liệu về việc tăng thu nhập tối thiểu vùng do ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền thu nhập Quốc gia chủ trì phiên họp.

Ông Diệp cho biết, qua 3 lần nỗ lực thương lượng, đối thoại, cả Phòng VCCI và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đều có sự điều chỉnh và hai bên đã đi đến phương án có dao động một vàih gần hơn. Phương án tăng ban đầu giữa một vài bên chênh 8 % thì tới phiên thương lượng cuối cùng chỉ còn 3 %. Cả hai bên đều đã cân nhắc và tính toán để có đi tới phương án cuối cùng cho mức đề xuất tăng thu nhập tối thiểu 2018.

“Hội đồng đã đưa ra hai phương án tăng thu nhập tối thiểu vùng năm 2018 là tăng trung bình 6,5% và 7% để bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu có 6/14 thành viên hội đồng chọn phương án tăng 7%, 8/14 thành viên hội đồng chọn phương án tăng 6,5%. Do vậy, hội đồng chọn lọc chọn lọc phương án tăng 6,5% để trình lên Chính phủ”, Chủ tịch Hội đồng Tiền thu nhập Quốc gia Doãn Mậu Diệp nói.

Đánh giá về kết quả cuối cùng có mức tăng thu nhập 6,5%, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đại điện người sử dụng lao động chưa nhận ra thoả mãn có mức tăng này. Tuy nhiên, mức tăng này biểu hiện sự chia sẻ rất lớn của người lao động có công ty.

“Tuy nhiên, có mức tăng 6,5% thì công đoạn tăng thu nhập tối thiểu cung cấp mức sống tối thiểu có thể phải kéo dài đến sau năm 2020,” ông Mai Đức Chính nói.

Ông Mai Đức Chính, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, mặc dù chốt ở mức 6,5% nhưng chưa thoả mãn có mức tăng này. Theo ông, tình hình kinh tế – xã hội cả nước năm nay có nhiều điểm sáng, vì vậy việc tăng thu nhập tối thiểu 2018 ít nhất chẳng thể thấp hơn được mức của năm 2017, tức là năm nay phải tăng dao động 6,8%. Tuy nhiên, mức tăng chốt 6,5% này biểu hiện sự chia sẻ rất lớn của người lao động có công ty.

Về phía VCCI, ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – đại diện một vài công ty cho biết cũng không hài lòng có mức tăng thu nhập tối thiểu vùng năm 2018 ở mức 6,5%. Bởi lẽ, kinh tế gặp khó, công ty đang có nhiều gánh nặng, giờ lại phải gánh tăng thu nhập ở mức cao.

Theo ông Phòng, việc tăng thu nhập tối thiểu vừa giúp tăng mức sống của người lao động nhưng cũng phải chắc chắn cho công ty phát triển, chắc chắn hài hoà 2 bên và đề xuất này thực tại đã vượt khả năng chi trả của công ty.

“Ngay cả khi thu nhập tối thiểu cung cấp được mức sống tối thiểu thì điều kiện sống của người lao động chưa chắc đã tăng và còn tùy thuộc vào nhiều nhân tố khác. Người lao động không nên chỉ chờ mong vào việc tăng thu nhập tối thiểu vùng hàng năm”, ông Phòng nói.

Như vậy, có việc thu nhập tối thiểu vùng năm 2018 sẽ tăng bình quân 6,5% thì đó là mức tăng thấp nhất từ trước tới nay. Theo đó, vùng 1 tăng 230.000 đồng lên thành 3,98 triệu đồng/tháng, vùng 2 tăng 210.000 đồng lên 3,53 triệu đồng/tháng, vùng 3 tăng 190.000 đồng lên 3,09 triệu đồng/tháng, vùng 4 tăng 180.000 đồng lên thành 2,76 triệu đồng/tháng.

Phương án này sẽ được Hội đồng Tiền thu nhập Quốc gia trình lên Chính phủ để chọn lọc mức tăng thu nhập năm 2018.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *