Tăng giá bán buôn điện trên cả 3 miền

Bộ Công Thương vừa phê duyệt khung giá phân phối buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho những Tổng doanh nghiệp Điện lực năm 2017.

Theo đây,mức giá tối thiểu phân phối cho những Tổng doanh nghiệp điện lực Miền Bắc, Miền Nam, điện lực Miền Trung, đều tăng từ 10-20 đồng mỗi kWh, riêng Hà Nội và TP.HCM được điều chỉnh giảm giá phân phối tối thiểu 2 đồng cho mỗi kWh.

Đơn vị

Mức giá tối đa (đồng/kWh)

Mức giá tối thiểu (đ/kWh)

Tổng doanh nghiệp Điện lực Miền Bắc

1.173

1.117

Tổng doanh nghiệp Điện lực Miền Nam

1.348

1.316

Tổng doanh nghiệp Điện lực Miền Trung

1.209

1.139

Tổng doanh nghiệp Điện lực Hà Nội

1.414

1.358

Tổng doanh nghiệp Điện lực Hồ Chí Minh

1.551

1.506

Bảng giá điện phân phối buôn năm 2017

Theo quy định, giá phân phối buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho những Tổng doanh nghiệp Điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm ban hành giá phân phối buôn điện cụ thể cho từng Tổng doanh nghiệp Điện lực theo quy định hiện hành.

Bảng giá điện phân phối buôn của năm 2016

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá phân phối buôn điện bình quân thích hợp có biến động kinh phí sản xuất kinh doanh điện, doanh thu và lợi nhuận định mức của những Tổng doanh nghiệp Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công Thương tham khảo, chọn lọc.

Thời gian tiến hành khung giá phân phối buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho những Tổng doanh nghiệp Điện lực: từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *