Sở chứng khoán TP.HCM có lãnh đạo mới

Bộ Tài chính vừa bổ nhiệm ông Lê Hải Trà, thành viên Hội đồng quản trị trở thành người phụ trách Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE). Quyết định này được ra mắt vào ngày 14/8.

Ông Lê Hải Trà năm nay 43 tuổi, trình độ Thạc sỹ Quản lý công (MPA) có chuyên ngành kép về lãnh đạo và đánh giá phân khúc tài chính ở Đại học Havard (Mỹ). Ông cũng từng nhận được học bổng Hubert H. Humphrey của Bộ Ngoại giao Mỹ cho chương trình tu nghiệp về quản trị chiến lược và tài chính ở Đại học Boston.

Trước khi về làm việc ở Vụ Phát triển phân khúc, Ủy ban Chứng khoán vào năm 1997, ông Trà từng làm việc ở doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài. Ông đã có hơn 20 năm gắn bó có sự phát triển của phân khúc chứng khoán Việt Nam.

Ông Lê Hải Trà vừa được bổ nhiệm vào địa điểm lãnh đạo cao nhất ở Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Ông Lê Hải Trà phụ trách Ban điều hành HOSE từ tháng 11/2016. Bộ Tài chính chọn lọc bổ nhiệm ông vào địa điểm cao nhất của HOSE khi Chủ tịch sở chuyển nhượng này là Trần Văn Dũng rời ghế về làm Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Để thay thế ông Trà phụ trách Ban điều hành HOSE, Bộ Tài chính cũng đã chọn lọc bổ nhiệm ông Vũ Quang Trung, Phó tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị ngồi vào địa điểm này.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *