Sacombank đặt mục tiêu đến cuối năm phải xử lý 20.000 tỷ đồng nợ xấu

Chủ tịch HĐQT Dương Công Minh đặt mục tiêu, định hướng biện pháp xử lý nợ xấu cho toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đến cuối năm 2017 phải chắc chắn xử lý 20.000 tỷ đồng nợ xấu.

Ngày 21/7, Sacombank đã ra mắt kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, đồng thời triển khai các định hướng lớn để đạt kế hoạch kinh doanh của năm.

Theo đây, kết thúc 6 tháng đầu năm Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 428 tỷ đồng, tăng 70,4% so có cộng kỳ năm ngoái. Cho vay bạn và huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư lần lượt đạt 212.538 tỷ đồng và 317.491 tỷ đồng, tăng 10,1% và 9,7% so có đầu năm. Số lượng bạn đạt gần 4 triệu, tăng 10% so có đầu năm.

Đặc biệt, thu dịch vụ có sự tăng trưởng nổi trội, đạt 727 tỷ đồng, tăng 27,3% so có cộng kỳ, chiếm 23,4% tổng lương bổng. Trong đây, nguồn thu từ dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử… ở mức cao và tăng trưởng ổn định.

Trong 6 tháng đầu năm, Sacombank đã tự xử lý được 845 tỷ đồng nợ xấu, thu hồi 247 tỷ nợ phân phối VAMC. Đối có tài sản nhận cấn trừ nợ, gán nợ, Sacombank cũng đã xử lý và thu hồi 1.039 tỷ đồng, giảm dần các khoản phải thu, giảm 4,5% so đầu năm.

Chủ tịch Dương Công Minh đưa ra mục tiêu đến cuối năm Sacombank phải chắc chắn xử lý 20.000 tỷ đồng nợ xấu.

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT Sacombank nhận định, có sự thuận lợi khách quan của phân khúc nhà đất, về cơ chế, chủ trương cũng như hành lang pháp lý thông qua Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu và các cơ chế của Đề án tái cấu trúc Sacombank, ban lãnh đạo mục tiêu đến cuối năm 2017 phải chắc chắn xử lý 20.000 tỷ đồng nợ xấu.

Để tạo động lực cho cán bộ nhân viên trong thời gian tới, HĐQT Sacombank cũng vừa thông qua cơ chế thưởng theo kết quả kinh doanh cho các đơn vị đạt thành tích hoàn hảo, thưởng “nóng” 1 tháng lương bổng căn bản và nâng cao chính sách phân phối hàng lương bổng, phúc lợi cho hơn 17.000 cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống từ tháng 7/2017.

Bên cạnh định hướng chiến lược của HĐQT, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Quyền Tổng giám đốc Sacombank cũng nêu ra các biện pháp, chương trình, cơ chế, chính sách phân phối hàng… của Ban điều hành Sacombank đang và sẽ triển khai thời gian tới để hỗ trợ cho làm việc kinh doanh của các Chi nhánh/Phòng chuyển nhượng và Công ty con, Ngân hàng con.

Các chương trình, kế hoạch được trao đổi để xác định rõ mục tiêu, biện pháp và công đoạn thực hiện cụ thể, giúp cho các đơn vị nghiệp vụ ở Hội sở cũng như từng Chi nhánh/Phòng chuyển nhượng nắm rõ nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phải chắc chắn đã đi vào hoạt động trong 6 tháng cuối năm, để cộng phối hợp, hỗ trợ nhau đẩy mạnh mọi làm việc nhằm đạt vượt mức kế hoạch năm 2017 được HĐQT giao.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *