PV Gas báo lãi gần 4 nghìn tỷ đồng sau 6 tháng

Tổng Công ty khí Việt Nam (PV GAS) đã mở bán kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, trong đây doanh thu thuần đạt 32.573 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông doanh nghiệp mẹ đạt 3.895 tỷ đồng.

Với kết quả này, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PV Gas lần lượt tăng 9,7% và 33,7% so có cộng kỳ năm ngoái. Doanh thu tăng nhẹ nhờ giá bán bình quân tăng, cho dù sản lượng tiêu thụ giảm. Trong 6 tháng đầu năm, PV GAS tiêu thụ được dao động 5,25 tỷ m3 khí môi trường xung quanh, thấp hơn dao động 7% so có cộng kỳ năm 2016. Trong khi đây giá bán bình quân khí môi trường xung quanh đạt dao động 4,55 USD/MMBTU, tăng 17% so có cộng kỳ. Khoảng 65% sản lượng tiêu thụ của PV GAS có giá bán dao động 4,8 USD/MMBTU, tăng 27,3% so có cộng kỳ.

6 tháng đầu năm, lợi nhuận gộp đạt 6.524 tỷ đồng, tăng 32% so có cộng kỳ; tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 20%, cộng kỳ là 16,6% nhờ mảng khí môi trường xung quanh đâyng góp dao động 60% lợi nhuận gộp.

Vào tháng 6/2016, PV GAS đã đã đi vào hoạt động GĐ đầu của dự án Nam Côn Sơn 2, có 151 km một vài con phố ống dưới biển lấy khí môi trường xung quanh từ mỏ Đại Hùng, bởi thế tăng sản lượng khí cùa GAS thêm dao động 3,6%. Giai đoạn 2 sẽ nâng công suất vận chuyển khí môi trường xung quanh từ một vài mỏ ngoài khơi về một vài trạm khí trên bờ của hệ thống một vài con phố ống chính (một vài con phố ống Bạch Hổ – Dinh Cố).

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *