Phê bình giải ngân chậm: Bộ Tài chính “phản pháo” Ngân hàng Nhà nước

Bộ Tài chính khẳng định mật độ giải ngân 5,8% kế hoạch vốn năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tính đến 30/6/2017 là hoàn toàn chính xác.

Ngay sau khi tài liệu về buổi làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng có 1 vài bộ, cơ quan, địa phương ngày 25/7 về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 được 1 số báo đăng tải, chiều nay 26/7, Bộ Tài chính vừa phát thông cáo báo chí khẳng định mật độ giải ngân 5,8% kế hoạch vốn năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tính đến 30/6/2017 là hoàn toàn chính xác.

Liên quan đến mật độ giải ngân vốn đầu tư công của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, năm 2017, ở Nghị quyết số 29/2016/QH14 ngày 14/11/2016 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao tổng kế hoạch chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước là 73.380 triệu đồng.

Tại Quyết định số 2562/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017, tổng số kế hoạch vốn năm 2017 (vốn trong nước) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ giao là 73.380 triệu đồng, gồm: “số vốn đúng quy định là 7.645 triệu đồng; số vốn bố trí chưa đúng quy định, chưa phân bổ chi tiết, hoặc tài liệu số liệu chưa rõ ràng cần tiếp tục rà soát là 65.735 triệu đồng”.

Theo báo cáo của Kho bạc nhà nước, đến hết 30/6/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giải ngân 4.292 triệu đồng. Vì vậy, mật độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến 30/6/017 là 5,8% (so có tổng mức kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao là 73.380 triệu đồng).

Đối có số vốn bố trí chưa đúng quy định, chưa phân bổ chi tiết, hoặc tài liệu số liệu chưa rõ ràng cần tiếp tục rà soát là 65.735 triệu đồng ở Quyết định số 2562/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ (của dự án NH09B do có số giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 đến ngày 30/9/2016 đạt dưới 30% kế hoạch nên không đủ điều kiện bố trí kế hoạch năm 2017 theo quy định ở Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ) thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm phối hợp có Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo cấp thẩm quyền tiếp tục phân bổ cho dự án.

Trước đây, vào ngày 25/7/2017, Tổ Công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 có 13 bộ, ngành, địa phương được xem là các đơn vị có mật độ giải ngân vốn đầu tư công thấp, trong đây có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Tại buổi làm việc này, NHNN đã báo cáo và tham khảo của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về số liệu cụ thể vốn đầu tư công năm 2017 đã được Thủ tướng Chính phủ giao và số thực ở đã giải ngân của NHNN cho thấy, mật độ 5,8% do Bộ Tài chính đưa ra là không chính xác do nhầm lẫn 1 vàih tính. Thực tế, số vốn giải ngân đã được xác định chính xác của NHNN là 56,14%.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *