Phát hiện nhiều sai lỗi vệ sinh tại các cơ sở nước mắm

Đa số 1 số cơ sở được thanh tra sản xuất theo giải pháp truyền thống (ủ chượp) có tính chất nhỏ lẻ, còn nhiều sai lỗi về điều kiện vệ sinh nhà xưởng, nhiều bụi bẩn, ẩm mốc…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có văn bản gửi Giám đốc Sở NN&PTNT 1 số tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương về việc quản lý sản xuất, kinh doanh nước mắm.

Bộ NN&PTNT cho biết, trong tháng 3/2017, Chánh Thanh tra Bộ đã lập Đoàn thanh tra đột xuất đối có 1 số cơ sở sản xuất, pha chế, kinh doanh nước mắm ở 1 số tỉnh: Long An, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả lấy mẫu đánh giá 1 số chỉ tiêu về an toàn thực phẩm (ATTP) như: Kim loại nặng, thuốc trừ sâu, vi sinh vật gây bệnh cho thấy cung cấp 1 số quy định hiện hành đối có cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống và công nghiệp.

Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện 1 số vấn đề như: Về điều kiện bảo đảm ATTP, phần nhiều 1 số cơ sở được thanh tra sản xuất theo giải pháp truyền thống (ủ chượp) có tính chất nhỏ lẻ. Do vậy, ở thời điểm thanh tra, 1 số cơ sở còn nhiều sai lỗi về điều kiện vệ sinh nhà xưởng (khu vực sản xuất còn nhiều bụi bẩn, ẩm mốc), 1 số cơ sở chưa tuân thủ đề nghị về thực hành sản xuất và thao tác vệ sinh (tiến hành san chiết nước mắm trực tiếp trên nền nhà xưởng, không có giải pháp ngăn chặn hiệu quả sự xâm nhập của động vật gây hại, bảo hộ lao động không chắc chắn vệ sinh…).

Về nhãn, bao bì sản phẩm: thiếu tài liệu về địa chỉ sản xuất, thời hạn sử dụng, chỉ tiêu chất lượng phải mở bán trên nhãn…

Về chất lượng sản phẩm, hàm lượng đạm tổng số trong nước mắm ở 1 số cơ sở không đạt so có hàm lượng mở bán trên nhãn sản phẩm.

Trước hiện trạng trên, để làm tốt công tác quản lý nhà nước, đồng thời chấn chỉnh các tồn ở trong làm việc sản xuất, kinh doanh nước mắm, Bộ NN&PTNT đề nghị Sở NN&PTNT 1 số tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương, rà soát, thống kê và kiểm tra đối có 1 số tổ chức, cá nhân có làm việc sản xuất kinh doanh nước mắm trên địa bàn.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất 1 số cơ sở sản xuất kinh doanh nước mắm để chấn chỉnh đối có 1 số cơ sở có dấu hiệu vi phạm; lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối có chỉ tiêu: Đạm tổng số, vi sinh vật, kim loại nặng và phụ gia theo quy định hiện hành.

Đồng thời đề xuất, kiến nghị Bộ các bất cập trong quản lý, ban hành 1 số văn bản quy phạm pháp luật để công tác quản lý sản xuất, kinh doanh nước mắm được tốt hơn, chắc chắn chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu.

Kết quả triển khai thực hiện phải gửi trước ngày 25 của tháng cuối mỗi quý gửi về Bộ để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

Căn hộ D’Edge Thảo Điền hướng tới mục tiêu đem lại 1 trải nghiệm mới mẻ về sự thịnh vượng và tiên tiến thông qua 1 số chi tiết kiến trúc và đặt ra các nguyên tắc mới về kiến trúc và nhà đất ở Thảo Điền. Dự án D’Edge Thảo Điền này là toàn bộ các gì quý khách cần cho 1 nét chấm phá trong phong 1 sốh. Tìm hiểu ngay https://canhotheedge.com/gia-ban-va-phuong-thuc-thanh-toan-du-an-can-ho-dedge-thao-dien/

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/du-an-can-ho-the-edge-capitaland-thao-dien-quan-2/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *