Petrolimex báo lãi sau thuế hơn 2 nghìn tỷ đồng

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa mở bán báo cáo tài chính quý 2/2017 của doanh nghiệp mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2017 doanh thu hợp nhất của Petrolimex là 74.250 tỷ đồng. Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô địa cầu (WTI) bình quân 6 tháng đầu năm 2017 là 49,95 USD/thùng, tăng 25,6% so có cộng kỳ năm 2016, trong khi giá bình quân 6 tháng đầu năm 2016 là 39,78 USD/thùng.

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 2.443 tỷ đồng, đạt 52,2% kế hoạch năm. Trong đây, mảng kinh doanh xăng dầu đem về lợi nhuận trước thuế 1.180 tỷ đồng, bằng 48,3% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Các làm việc kinh doanh ngoài xăng dầu đem lại cho Petrolimex 1.263 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương 51,7% tổng lợi nhuận hợp nhất. Trong đây: Lợi nhuận từ lĩnh vực hóa dầu, nhựa một vài con phố, hóa chất đạt 440 tỷ đồng; Lĩnh vực kinh doanh gas đạt 98 tỷ đồng; Vận tải đạt 129 tỷ đồng; Nhiên liệu hàng không đạt 171 tỷ đồng; Bảo hiểm, ngân hàng đạt 112 tỷ đồng; Lợi nhuận từ lĩnh vực kinh doanh kho bãi là 70 tỷ đồng; Lợi nhuận tư 2 doanh nghiệp con ở nước ngoài đạt 27 tỷ đồng; và Lợi nhuận từ một vài lĩnh vực khác đạt 216 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 của Petrolimex là 2.015 tỷ đồng, trong đây lợi nhuận của doanh nghiệp mẹ là 1.776 tỷ đồng.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *