Nhiều ông lớn tự định giá “hụt” gần 21.000 tỷ đồng của nhà nước

Qua kiểm toán phát hiện 7 doanh nghiệp là doanh nghiệp mẹ của Tập đoàn Cao su VNR, Vinafood 2, Becamex, PVPower, SCTV, VTVcab, TCT Dầu Việt Nam đã định giá “hụt” 20.819 tỷ đồng vốn Nhà nước trước khi cổ phần hóa.
Suýt “hụt” gần 21.000 tỷ đồng ở 7 doanh nghiệp Nhà nước cần cổ phần hóa

Theo báo cáo Kết quả Kiểm toán năm 2016 và kết quả thực hiện kết luận kiểm toán năm 2015 vừa mở phân phối mới đấy, Kiểm toán Nhà nước đánh giá vấn đề tài chính trước khi cổ phần hóa và định giá doanh nghiệp vẫn còn nhiều tồn ở, hạn chế.

“Nhất là việc chọn lọc biện pháp định giá, xác định kinh phí thương hiệu, lợi thế kinh doanh, giá trị một vài khoản đầu tư tài chính, giá trị quyền sử dụng đất”, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước nêu.

Qua kiểm tra kiểm toán ở 7 doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa, Kiểm toán Nhà nước đã xác định tăng giá trị vốn nhà nước 20.818,9 tỷ đồng.

KTNN xác định giá vốn thực ở cao hơn so có 7 DNNN cần cổ phần hóa định giá

Cụ thể, Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 440,64 tỷ đồng. Công ty mẹ – Tổng doanh nghiệp Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) 388,50 tỷ đồng. Công ty mẹ – Tổng doanh nghiệp Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex) dược xác định tăng 1.333,65 tỷ đồng; Công ty mẹ – Tổng doanh nghiệp Điện lực dầu khí Việt Nam (PVPower) 2.029,18 tỷ đồng. Công ty Truyền hình cáp Saigontourist – SCTV 152,17 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV TCT Truyền hình Cáp Việt Nam – VTVCab 277,91 tỷ đồng, TCT Dầu Việt Nam 512,53 tỷ đồng.

Kiểm toán việc định giá theo biện pháp tài sản của 7 doanh nghiệp, Kiểm toán Nhà nước đã xác định giá trị thực ở vốn nhà nước tăng 5.135,59 tỷ đồng.

Ngoài ra, nếu ứng dụng biện pháp dòng tiền chiết khấu đối có Công ty Truyền hình cáp Saigontourist và Công ty TNHH MTV Tổng doanh nghiệp Truyền hình Cáp Việt Nam, giá trị vốn nhà nước tăng thêm so có biện pháp tài sản 15.684,3 tỷ đồng.

Cụ thể, giá trị thực ở vốn nhà nước theo biện pháp dòng tiền chiết khấu dựa trên tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ở SCTV tăng thêm 12.018,07 tỷ đồng. Giá trị ở VTVcab tăng thêm 3.666,23 tỷ đồng.

Mới đấy, VTVCab mở phân phối tiêu chí và trình tự chọn lọc nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện phương án cổ phần hoá. Theo đây, doanh nghiệp chỉ chọn lọc nhà đầu tư có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, năng lực tài chính tốt biểu hiện qua việc 3 năm không ngừng nghỉ kinh doanh có lãi, không lỗ luỹ kế và mật độ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ có năm 2016 tối thiểu 10%.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam khẩn trương triển khai phương án cổ phần hóa VTVCab. Trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu, Nhà nước sẽ nắm giữ 51% vốn điều lệ nhưng chưa tiết lộ mật độ chào phân phối cho cổ đông chiến lược.

“Hàng khủng” BDS phía nam Becamex cũng vừa được phê duyệt phương án cổ phần hóa có diện tích vốn hơn 13.000 tỷ đồng. Hình thức cổ phần hóa của Becamex là giữ nguyên phần vốn nhà nước, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn.

Vinafood 2 cũng mở phân phối kế hoạch cổ phần hóa, trong đây, mật độ cổ phần Nhà nước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa chỉ còn 51% vốn điều lệ, thay vì 65% như phương án cũ.

Các doanh nghiệp khác cũng đang được đốc thúc gấp rút áp dụng cổ phần hóa.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *