Mỗi ngày Thế giới Di động lãi gần 6 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của Thế giới Di động đạt 1.071 tỷ đồng, tăng 28% so có cộng kỳ năm ngoái và đã đi vào hoạt động 49% kế hoạch năm.

Công ty cổ phần đầu tư Thế giới Di động (Thế giới Di động, HOSE: MWG) vừa ra mắt kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017. Theo đây, doanh thu 6 tháng đầu năm của Thế giới Di động đạt 31.243 tỷ đồng, tăng 59% so có cộng kỳ năm trước và đã đi vào hoạt động 49% kế hoạch năm.

Trong đây, đâyng góp chủ yếu vào doanh thu của Thế giới Di động đến từ chuỗi Thegioididong.com và chuỗi Điện máy Xanh, lần lượt đạt 17.459 tỷ đồng và 13.381 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 25% và 140% so có cộng kỳ năm ngoái. Chuỗi Bách hoá Xanh đâyng góp khoản doanh thu 402 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, Thế giới Di động ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế 1.071 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của công ty ghi nhận ở mức 1.071 tỷ đồng, tăng 28% so có cộng kỳ và đã đi vào hoạt động 49% kế hoạch năm. Tính trung bình mỗi ngày Thế giới Di động lãi gần 6 tỷ đồng.

Doanh thu từ online của Thế giới Di động đạt 2.556 tỷ đồng, tăng trưởng 96% so có cộng kỳ và đã đi vào hoạt động 38% kế hoạch năm.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Thế giới Di động đã mở thêm 272 cửa hàng mới trên toàn quốc. Trong đây có 62 cửa hàng Thegioididong.com, 148 cửa hàng Điện máy Xanh và 62 cửa hàng Bách hoá Xanh, nâng tổng số cửa hàng của công ty này lên con số 1.527.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *