Mỗi ngày Cục Thuế TP.HCM thanh kiểm tra gần 50 doanh nghiệp

Nửa đầu năm 2017, Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được tổng cộng 120.169 tỷ đồng, đạt 50,30% dự toán năm.

Cục Thuế TP.HCM vừa có báo cáo phân tích công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2017. Theo đây, 6 tháng qua, đơn vị này đã thực hiện thu ngân sách trên địa bàn đạt 120.169 tỷ đồng, tăng 23,3% so có cộng kỳ và đạt 50,3% dự toán năm.

Nguồn thu từ vận hành sản xuất kinh doanh là 64.506 tỷ đồng, tăng 11,2% so có cộng kỳ và đạt 43% dự toán năm. Trong đây, thu từ khu vực công ty (DN) có vốn đầu tư nước ngoài đạt 29.177 tỷ đồng, thu từ khu vực DN công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 24.831 tỷ đồng.

Bình quân mỗi ngày Cục Thuế TP.HCM thanh, kiểm tra gần 50 DN. (Ảnh minh hoạ)

Nhiều khoản thu tăng so có cộng kỳ năm trước như tiền sử dụng đất; lợi nhuận sau thuế; phí, lệ phí cân đối ngân sách; thuế lương cá nhân, lệ phí trước bạ…

Trong khi đây, thu từ khu vực kinh tế nhà nước chỉ đạt 10.497 tỷ đồng, giảm 9,69% so có cộng kỳ và đạt 40% dự toán năm. Cụ thể, thu từ các DN nhà nước Trung ương được 7.221 tỷ đồng, giảm 7,37%; thu từ các DN nhà nước địa phương được 3.277 tỷ đồng, giảm 14,4%.

Trong 6 tháng qua, Cục Thuế TP.HCM đã thanh kiểm tra 8.728 DN (mật độ 48,4 DN/ngày), có số thuế truy thu và phạt dao động 2.041 tỷ đồng. Kế hoạch cả năm 2017, Cục Thuế TP.HCM dự toán thu ngân sách 238.882 tỷ đồng, trong đây thu nội địa 226.482 tỷ đồng.

Căn hộ D’Edge Thảo Điền hướng tới mục tiêu đem lại 1 trải nghiệm mới mẻ về sự thịnh vượng và tân tiến thông qua các chi tiết thiết kế và đặt ra các nguyên tắc mới về thiết kế và BĐS ở Thảo Điền. Dự án D’Edge Thảo Điền này là toàn bộ các gì KH cần cho 1 nét chấm phá trong phong cách. Tìm hiểu ngay https://canhotheedge.com/gia-ban-va-phuong-thuc-thanh-toan-du-an-can-ho-dedge-thao-dien/

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/du-an-can-ho-the-edge-capitaland-thao-dien-quan-2/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *