Lãnh đạo cũ cuối cùng của Phương Nam thôi chức Phó TGĐ Sacombank

Hai phó tổng giám đốc của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng từng là lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng Phương Nam trước khi sáp nhập, đã lần lượt rời khỏi địa điểm vì một vài nguyên do riêng.

Sacombank vừa ra mắt loạt chọn lọc một vàih tân nhân sự liên quan đến một vài địa điểm lãnh đạo cao cấp. Ngoài chọn lọc bổ nhiệm chính thức bà Nguyễn Đức Thạch Diễm lên chức Tổng giám đốc Sacombank kể từ ngày 25/7/2017, hai nhân vật từng là lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng Phương Nam trước khi sáp nhập cũng đã rời khỏi ghế phó tổng giám đốc vì một vài nguyên do riêng.

Cụ thể, Hội đồng quản trị Sacombank đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực và chấm dứt hợp đồng lao động có ông Nguyễn Văn Nhân từ ngày 28/7/2017. Được biết, ông Nhân rời địa điểm theo nguyện vọng cá nhân.

Nhà băng này cũng đã có chọn lọc điều chuyển bà Dương Hoàng Quỳnh Như từ địa điểm Phó tổng giám đốc sang giữ chức Phó giám đốc hoạt động từ ngày 25/7/2017. Đồng thời, Hội đồng quản trị Sacombank bầu ông Phan Quốc Huỳnh giữ chức Phó tổng giám đốc nhà băng kể từ thời điểm này.

Sacombank lại vừa có loạt chọn lọc một vàih tân nhân sự ở địa điểm lãnh đạo cao cấp.

Ông Nhân và bà Như từng là lãnh đạo cao cấp ở Ngân hàng Phương Nam trước khi sáp nhập vào Sacombank. Hai người này lần lượt giữ chức Tổng và Phó tổng giám đốc nhà băng này. Như vậy, dưới “triều đại” của ông Dương Công Minh, một vài cá nhân cuối cộng liên quan đến Ngân hàng Phương Nam đã không còn tham dự vào ban điều hành Sacombank.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 428 tỷ đồng, tăng 70% so có cộng kỳ. Cho vay bạn và huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư lần lượt đạt 212.538 tỷ đồng và 317.491 tỷ đồng, tăng 10,1% và 9,7% so có đầu năm. Số lượng bạn đạt gần 4 triệu, tăng 10% so có đầu năm.

Thu dịch vụ có sự tăng trưởng vượt trội, đạt 727 tỷ đồng, tăng 27,3% so có cộng kỳ, chiếm 23,4% tổng lương. Trong đây, nguồn thu từ dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử… ở mức cao và tăng trưởng ổn định.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *