Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất hiện nay?

Mặt bằng lãi suất đã giảm từ 0.1-0,3% so có thời điểm đầu năm 2017. Lãi suất tiết kiệm cao nhất khối TMCP thuộc về ngân hàng Bắc Á, trong khi những ngân hàng nhà nước nắm vốn chi phối niêm yết lãi suất thấp hơn dao động 0,4% so có khối ngân hàng TMCP

Với lãi suất tiết kiệm kỳ hạn từ 1- 3 -6-9 tháng, 4 ông lớn Vietcombank, Agribank, BIDV và Vietinbank đều đồng loạt ấn định mức chi trả bằng nhau từ 4,3% đến 5,5%. Cụ thể lần lượt những mức lãi suất là 4,3 cho kỳ hạn 1 tháng, kỳ hạn 3 tháng là 4,8%, kỳ hạn 6 tháng trả 5,3% và kỳ hạn 9 tháng trả 5,5%.

Từ kỳ hạn 12 tháng thì những ngân hàng này có sự phân hóa rõ rệt.

Lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng là BIDV có 6,9%, Vietcombank trả lãi suất 6,5%/năm còn Agribank và Vietcombank cộng trả lãi suất 6,8%.

Kỳ hạn 24 tháng lãi suất BIDV và Vietinbank đều trả 7%, thấp nhất là lãi suất VCB trả 6,5%, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lãi suất 6,8%.

Kỳ hạn

Vietcombank

Agribank

BIDV

Vietinbank

1 tháng

4,3 (%)

4,3 (%)

4,3 (%)

4,3 (%)

3 tháng

4,8

4,8

4,8

4,8

6 tháng

5,3

5,3

5,3

5,3

9 tháng

5,5

5,5

5,5

5,5

12 tháng

6,5

6,8

6,9

6,8

18 tháng

6,5

6,8

7,0

6,8

24 tháng

6,5

6,8

7,0

7,0

Trong khối ngân hàng TMCP, lãi suất tiết kiệm cao nhất giai đoạn này đang được ngân hàng Bắc Á chi trả 7,5%/năm đối có số tiền gửi từ 18 tháng trở lên, tiền gửi kỳ hạn 12 tháng được trả lãi 7,3%/năm. Nhìn chung lãi suất những kỳ hạn đã được điều chỉnh giảm từ 0,1-0,15% so có quý trước.

Lãi suất thấp nhất kỳ hạn 12 tháng thuộc về Ngân hàng Hàng hải (Maritime bank) có 6,8% cho kỳ hạn 12 tháng.

Lãi xuất cao nhất dành cho kỳ hạn dài đang thuộc về SHB, có mức chi trả 8,05% nhưng chỉ ứng dụng cho bạn gửi số tiền từ 500 tỷ đồng trở lên có kỳ hạn từ 12 tháng.

Tiếp đó, Tienphong bank cũng giữ mức lãi suất huy tiết kiệm cao 7,6% ứng dụng cho khảon tiền gửi từ 100 tỷ đồng trở lên.

Dưới đó là bảng so sánh lãi suất của những ngân hàng Bắc Á, VIB bank, Tienphong bank, Maritime bank, SHB và VP bank trong toàn bộ những kỳ hạn:

Kỳ hạn

Bắc Á bank

VIB bank

Tienphong Bank

Maritime bank

SHB

VP bank

1 tháng

5,3 (%)

4,9

5,0

5,15

5,3

5,2

3 tháng

5,4

5,0

5,2

5,35

5,5

5,4

6 tháng

6,8

5,6

5,8

6,6

6,3

6,2

9 tháng

6,9

5,6

6,3

6,6

6,3

6,4

12 tháng

7,3

7,1

7,6 (gửi > 100 tỷ VND)

6,8

6,9

6,8

18 tháng

7,5

7,1

7,0

7,2

7,4

7,3

24 tháng

7,4 (gửi > 1 tỷ VND)

8,05 (gửi >500 tỷ VND)

Đứng đầu bảng lãi suất cao nhất là Bắc Á bank, chi trả lãi suất cao nhất trong toàn bộ những kỳ hạn. Thấp nhất là VIB bank, có lãi suất kỳ hạn từ 1-9 tháng từ 4,9% – 5,6%. Tuy nhiên,kỳ hạn 12 tháng thì ngân hàng này là vọt lên mức chi trả 7,1%

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *