Kiểm toán Nhà nước: Buýt nhanh BRT có nguy cơ gia tăng ùn tắc!

BRT Hà Nội chẳng thể cung cấp được đầy đủ các nguyên tắc của BRT, khó đạt được mục tiêu đề ra, nguy cơ sẽ tăng lên hiện trạng ùn tắc.
Kiểm toán Nhà nước: “BRT có nguy cơ tăng lên ùn tắc giao thông”

Đây là tài liệu Kiểm toán Nhà nước cho biết ở Báo cáo Kết quả Kiểm toán năm 2016 được ra mắt ngày 21/7.

Ông Trần Khánh Hòa, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Kiểm toán Nhà nước cho biết, Kiểm toán Nhà nước đã đưa ra cảnh báo các nguy cơ gặp phải đối có dự án BRT trước khi BRT đưa vào hoạt động.

Kiểm toán Nhà nước cho biết cảnh báo trên được đưa ra do phát hiện nhiều vấn đề, chủ yếu ở khâu chọn lọc phương án BRT ban đầu chưa thích hợp. Tuyến các con phố BRT ban đầu song song có tuyến các con phố sắt thành phố và các con phố xây dựng cộng 1 thời điểm, cộng 1 trục các con phố ảnh hưởng đến tình hình giao thông và dẫn tới xây dựng chậm. Sau khi điều chỉnh, dự án BRT vẫn không xác định rõ lưu lượng giao thông thực ở di chuyển trên tuyến các con phố.

Trên thực ở, lưu lượng giao thông trên tuyến BRT hiện tại rất lớn, có nhiều điểm giao cắt, nguy cơ ùn tắc cao, khó bố trí làn các con phố riêng cho BRT và khó đưa ra các giải pháp cắt giảm xung đột ở các nút giao cắt, nút quay đầu…

Mặt khác, Kiểm toán Nhà nước cho biết khi thực hiện các quá trình thực hiện các hạng mục, gói thầu còn thiếu đồng bộ, không nhất quán, phát triển chậm độ và phải kéo dài thời gian thực hiện. Hầu hết các gói thầu phải điều chỉnh kiến trúc kỹ thuật, bổ sung dự toán nhiều lần, không đảm bảo đã đi vào hoạt động tất cả các gói thầu trước thời điểm hết hạn Hiệp định đã ký năm 2007.

Do đây, Kiểm toán Nhà nước cảnh báo khi đưa hệ thống BRT vào hoạt động vào cuối năm 2016 sẽ chẳng thể cung cấp được đầy đủ các nguyên tắc của BRT. Hệ thống này cũng khó đạt được mục tiêu đề ra là góp phần giảm ùn tắc giao thông, thậm chí có nguy cơ sẽ tăng lên hiện trạng ùn tắc.

Trao đổi có Infonet, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Cao Tấn Khổng tài liệu thêm có các vấn đề BRT được Kiểm toán Nhà nước cảnh báo, Hà Nội có nghiên cứu kỹ cụ thể và đảm bảo sẽ có giải pháp chấn chỉnh vấn đề này.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *