Không chỉ trồng, bầu Đức còn đi buôn trái cây và thoát lỗ

Trong số hơn 18 nghìn ha cây ăn trái được Hoàng Anh Gia Lai mở phân phối đã trồng, có hơn 2 nghìn ha thuộc có của công ty khác. HAGL mua lại trái cây từ hai công ty này để đem đi xuất khẩu.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã mở phân phối ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và chuẩn bị sẽ ghi nhận lợi nhuận trở lại sau khi lỗ trong cộng kỳ năm ngoái.

Lãnh đạo HAGL ước tính công ty sẽ đạt LNTT 217 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay, cộng kỳ năm ngoái công ty lỗ 1.198 tỷ đồng. Công ty không mở phân phối ước tính doanh thu, nhưng nhiều khả năng doanh thu từ mảng trái cây sẽ đạt hơn 500 tỷ đồng. Các nguồn doanh thu khác là tài sản bất động sản ở Myanmar, cao su và chăn nuôi.

Tại ĐHCĐ diễn ra ngày 30/6 vừa qua, lãnh đạo HAGL cũng tự tin về việc công ty sẽ có lãi trong năm 2017, đồng thời đặt kế hoạch lợi nhuận gộp cho cả năm là 2.185 tỷ đồng, tăng 116%; LNTT là 552 tỷ đồng, bình phục mạnh so có mức lỗ 1.406 tỷ đồng trong năm ngoái.

Mảng trái cây, là mảng kinh doanh mới, chuẩn bị sẽ tạo doanh thu thuần 2.578 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 1.094 tỷ đồng cho HAGL trong năm nay. Theo đấy, mảng này sẽ đấyng góp 40,7% tổng doanh thu và 50,1% LNTT theo kế hoạch. HAGL đã trồng 17 loại trái cây khác nhau có qui mô trồng là 18.686 ha ở Việt Nam, Lào và Campuchia. Ba loại trái cây sẽ cho thu hoạch trong năm nay, là chanh dây, chuối và thanh long.

Chanh dây là cây trồng chủ lực của HAGL.

Mới đấy, HAGL đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác phân phối trái cây cho chuỗi cửa hàng Bách hóa Xanh của Thế giới di động (MWG). Theo thỏa thuận này, Hoàng Anh Gia Lai sẽ trở thành nhà cung cấp sản phẩm trái cây cho Bách hóa Xanh, tiến tới cung cấp tất cả một vài sản phẩm mà Hoàng Anh Gia Lai có.

Trong 17 loại trái cây đang được công ty trồng, chanh dây, chuối và thanh long chiếm qui mô lớn nhất, lần lượt là 1.483 ha, 2.826 ha và 2.988 ha.

Tuy nhiên, không phải tất cả qui mô trồng trái cây đều thuộc có của Hoàng Anh Gia Lai. Cụ thể, có dao động 906 ha qui mô trồng chanh dây; 296,2 ha trồng bơ; 223 ha trồng sầu riêng; 50 ha trồng bưởi và 50 ha trồng cam thuộc có của Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng.

Đáng chú tâm, trong danh sách một vài công ty con và công ty liên kết không xuất hiện tên công ty Đại Thắng, bởi thế Hoàng Anh Gia Lai không có cổ phần ở công ty này.

Ngoài qui mô trồng cây thuộc có của Đại Thắng, trong số 18.686 ha qui mô trồng cây ăn trái do Hoàng Anh Gia Lai mở phân phối, có 391,3 ha qui mô trồng chanh dây; 71,6 ha trồng chuối; 80,1 ha trồng bơ và 32,7 ha trồng sầu riêng thuộc có của Công ty chăn nuôi Gia Lai, HAGL có 23,46% cổ phần công ty này.

Được biết, từ đầu năm 2017 đến nay, HAGL đã mua buôn trái cây từ Công ty Đại Thắng và Công ty chăn nuôi Gia Lai để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *