Không chỉ BOT Cai Lậy, BOT Thái Nguyên cũng bị Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm

Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho rằng nội dung chọn lọc đầu tư ghép việc nâng cấp 7 km Quốc lộ 3 có đầu tư xây mới những con phố BOT Thái Nguyên – Chợ Mới và sẽ đặt thu phí ở cả hai nơi là không hợp lý.
Dự án BOT Thái Nguyên – Chợ Mới. Ảnh: Minh họa.

Kết luận mới đó của TTCP đã chỉ ra 1 số vấn đề khi đầu tư dự án BOT Thái Nguyên – Chợ Mới của Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Theo đó, theo quy hoạch phát triển giao thông được phê duyệt chiều dài tuyến những con phố Thái Nguyên – Chợ Mới là 28 km nhưng chọn lọc đầu tư của Bộ GTVT lớn hơn nhiều so có quy hoạch, cụ thể được phê duyệt là 40,7 km.

TTCP cũng cho rằng Bộ GTVT gộp việc cải tạo, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 3 cũ từ Km 93 đến Km 100 vào dự án BOT Thái Nguyên – Chợ Mới này sai quy định. TTCP cho biết, theo quy định về quản lý hệ thống giao thông thì việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng quốc lộ phải thực hiện bằng nguồn Quỹ bảo trì những con phố bộ.

“Nội dung chọn lọc đầu tư ghép việc nâng cấp 7 km Quốc lộ 3 có đầu tư xây mới những con phố Thái Nguyên – Chợ Mới và sẽ đặt thu phí ở cả hai nơi là không hợp lý”, kết luận của TTCP nêu rõ.

Do khi dự án đi vào khai thác, việc thu tăng mức phí đối có người sử dụng dịch vụ trên đoạn tuyến Quốc lộ 3 để bù đắp giá thành thi công mới những con phố Thái Nguyên – Chợ Mới trong khi họ không sử dụng dịch vụ trên tuyến những con phố này là sai qui định định giá, phí hàng hóa, dịch vụ và những khoản thu theo quy định ở Khoản 1, Điều 33, Nghị định 108/2009/NĐ-CP.

Mới đó, vụ việc người dân phản đối trạm thu phí BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) lý do cũng bởi có tình trạng gộp cải tạo Quốc lộ đã đi vào hoạt động chung có dự án BOT xây những con phố mới và thu phí trên cả hai đoạn những con phố có mức giá ngang nhau giống dự án BOT Thái Nguyên – Chợ Mới mà Thanh tra Chính phủ phản ánh.

Khác có kết luận về việc dùng Quỹ bảo trì những con phố bộ cho việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng những con phố đã đi vào hoạt động của Thanh tra Chính phủ, Bộ GTVT cho rằng việc nâng cấp cải tạo tuyến Quốc lộ 1 đi qua thị xã Cai Lậy chẳng thể dùng Quỹ bảo trì những con phố bộ được. Theo Bộ này thì nguồn quỹ bảo trì những con phố bộ chỉ dùng để tăng cường mặt những con phố, vá và sửa chữa chứ không đủ chi phí để nâng cấp, cải tạo hay thay thế những dầm những con phố bộ.

Ngoài ra, trong kết luận, TTCP cũng cho biết, Bộ GTVT cũng phê duyệt đầu tư dự án Thái Nguyên – Chợ Mới khi chưa có phê duyệt báo cáo tác động về môi trường. Phương pháp kiến trúc áo những con phố không được tính toán so sánh ngay trong bước lập dự án để phê duyệt tổng mức đầu tư dẫn đến tổng mức đầu tư phê duyệt và mức vốn hợp đồng không sát thực ở.

Một số khoản phí ứng dụng sai định mức ở dự án dẫn đến tổng mức đầu tư tăng lên 101 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TTCP cũng cho biết, khi chọn lọc nhà đầu tư là Liên danh Công ty Cienco 4, Cty Cổ phần Tuấn Lộc và Cty Cổ phần Trường Lộc, Bộ GTVT đã dùng hình thức chỉ định thầu sai quy định. Văn bản nhà đầu tư đăng ký thầu chậm, ngoài thời hạn được đăng trên Báo Đấu thầu và không đúng quy định. Lựa chọn nhà thầu khi cam đoan cho vay vốn của tổ chức tín dụng cho vay vốn chưa đầy đủ những tiêu thức quy định.

TTCP cũng chỉ ra nhà thầu do Bộ GTVT chỉ định chưa cung cấp điều kiện năng lực, khả năng huy động vốn chủ có cho dự án của Cienco 4 gặp gặp khó. Theo báo cáo tài chính, nợ phải trả của Cienco 4 là 4.800 tỷ đồng, nợ ngắn hạn là 2.811 tỷ đồng, nợ dài hạn là 1.911 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chỉ có 3.011 tỷ đồng.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *