Hôm nay, Nghị quyết về xử lý nợ xấu chính thức có hiệu lực

Nghị quyết về xử lý nợ xấu được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 21/06/2017 chính thức có hiệu lực kể từ ngày hôm nay (15/08/2017), mở đầu cho thời hạn 5 năm có hiệu lực của Nghị quyết này.

Nghị quyết gồm 19 Điều và Phụ lục xác định nợ xấu, quy định thí điểm 1 số chính sách bán hàng về xử lý nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng; quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xử lý nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm.

Nguyên tắc xử lý nợ xấu là bảo đảm công khai, minh bạch, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức chuyển nhượng, xử lý nợ xấu và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Phù hợp có cơ chế phân khúc trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm ích lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống.

Ngoài ra, không sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật để xảy ra nợ xấu và trong quá trình xử lý nợ xấu phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm, áp dụng đối có tất cả nợ xấu tính đến thời điểm trước khi Nghị quyết có hiệu lực (trước ngày 15/08). Bên cạnh một số thế mạnh, 1 số quy định của Nghị quyết vẫn gây nhiều quan ngại về khả năng thực thi và cần có Thông tư giải đáp thực hiện chi tiết. Do vậy, mặc dù phân tích cao sự cần thiết của Nghị quyết đối có mục tiêu giảm lãi suất của Thủ tướng Chính phủ nhìn chung và tháo gỡ phần nào gặp khó trong việc xử lý nợ cho một số ngân hàng nói riêng, nhiều chuyên gia cho rằng vẫn cần bổ sung thêm một số văn bản nhằm đã đi vào làm việc khuôn khổ pháp lý cho việc xử lý nợ.

Nghị quyết về xử lý nợ xấu và một số điều khoản đáng chú tâm. Nguồn: VDSC.

Theo Chuyên gia tài chính, TS. Cấn Văn Lực, có rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết nhờ Nghị quyết về xử lý nợ xấu. Ví dụ như một số khoản nợ xấu phải được chuyển nhượng theo cơ chế phân khúc, đặc trưng cho phép một số doanh nghiệp định giá độc lập định giá nợ và tài sản thế chấp, cho phép phần chênh lệch so có sổ sách được phân bổ trong 10 năm, đặc trưng là phần tài sản chắc chắn được xử lý khá tích cực.

Trong khi đây, Toà án Nhân dân Tối cao đã ban hành văn bản chỉ đạo một số toà án địa phương tiến tới xử lý một số văn bản liên quan đến nợ xấu. Chính phủ và NHNN cộng ban hành chỉ thị liên quan đến xử lý nợ xấu và hôm qua NHNN đã họp toàn ngành về việc triển khai nghị quyết như thế nào.

“Có 2 việc cần cực kỳ khẩn trương. Thứ nhất là rất nhiều văn bản sẽ phải được ban hành, thứ hai là phải xác định được diện tích chính xác hơn về nợ xấu,” TS. Cấn Văn Lực nói.

“Bởi vì trong Nghị quyết của Quốc hội cũng có 1 số nguyên tắc về nợ xấu rõ ràng, cụ thể hơn. Như vậy, rõ ràng đây là tín hiệu tích cực đối có hệ thống ngân hàng. Tôi tin tưởng rằng khi một số bộ ngành vào cuộc xử lý rất quyết liệt thì sẽ có một số kết quả tích cực, chính bản thân một số ngân hàng cũng đang áp dụng rà soát phân loại nợ xấu.

“Điều thứ hai là đã tái lập một số doanh nghiệp chuyển nhượng nợ của ngân hàng. Những doanh nghiệp này trước đây đã có nhưng giai đoạn này đã tái làm việc. Các doanh nghiệp này sẽ tham dự vào quá trình chuyển nhượng nợ. Lượng nợ xấu chiếm 10% dư nợ tín dụng sẽ tốn dao động vài năm nữa để giải quyết xong và đưa nợ xấu xuống còn 3%”.

Nghị quyết có thể không chỉ giúp một số ngân hàng giải quyết một số tài sản tồn đọng không sinh lãi mà còn có thể có lại một số khoản lợi nhuận bất thường thông qua hoàn nhập dự phòng 1 khi khoản nợ xấu được xử lý. Do đây, theo Chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Minh Phong, Nghị quyết xử lý nợ xấu chỉ có tác dụng đối có một số khoản nợ xấu đến ngày 15/8, nên một số nhà đầu tư chứng khoán phải chọn một số ngân hàng nào có nhiều nhà đất có giải chấp trước 15/8.

Cũng theo ông Phong, để chắc chắn an toàn cho phân khúc từ nay đến cuối năm, Nhà nước phải quản lý chặt nợ vay dưới chuẩn. Bên cạnh đây, cần nâng trách nhiệm của một số ngân hàng có vấn đề.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *