Hoàng Anh Gia Lai: “Lỗi đánh máy” gây sai lệch 118 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK đô thị Hồ Chí Minh để giải trình chênh lệch báo cáo tài chính.

Theo đây, HAG đã giải trình chênh lệch giữa Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 do công ty lập và Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét bởi công ty Kiểm toán E&Y.

Do khâu sai sót đánh máy văn bản, HAG đã ra mắt: “Giảm giá thành thuế lương công ty hoãn lại…”. Do đây, HAG xin đính chính lại là “Giảm lợi ích thuế lương công ty hoãn lại…”

Theo BCTC chưa soát xét, lợi nhuận sau thuế lương công ty của HAG lũy kế đến 30/6/2017 là 1.136.915.451.000 đồng. Trong khi theo BCTC đã soát xét, lợi nhuận sau thuế lương công ty của HAG là 1.018.832.762.000 đồng, chênh lệch 118.082.689.000 đồng.

Nguyên nhân chênh lệch được HAG lý giải là do: tăng giá thành thuế lương công ty hiện hành do chưa ước tính thuế lương hiện hành ở CTCP Hoàng Anh Gia Lai Đăk Lăk 19.390.533 đồng; Giảm lợi ích thuế lương công ty hoãn lại do kiểm toán điều chỉnh trình bày nghiệp vụ thanh lý nhóm Công ty Mía các con phố vào lợi nhuận chưa bán 107.123.986.000 đồng khi không còn hợp nhất nhóm công ty mía các con phố.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *