Hoàng Anh Gia Lai còn nợ hơn 1 tỷ USD

Tại thời điểm ngày 30/6, tổng nợ của HAGL là 25.099 tỷ đồng, tương đương 1,1 tỷ USD, giảm 2.223 tỷ đồng so có đầu năm, thấp hơn dự báo là 5.000 tỷ đồng.

CTVP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL)vừa ra mắt doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 2.474 tỷ đồng, giảm 32,4% so có cộng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 1.015 tỷ đồng, trong khi cộng kỳ năm ngoái doanh nghiệp lỗ 1.118 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông doanh nghiệp mẹ đạt 801 tỷ đồng, trong khi cộng kỳ năm ngoái doanh nghiệp mẹ lỗ 862 tỷ đồng. Theo đây HAGL đã đã đi vào vận hành được 39,1% kế hoạch doanh thu cả năm và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm là 552 tỷ đồng sau 6 tháng.

Mảng trái cây là mảng kinh doanh mới của HAGL cũng đem lại doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng. Doanh thu thuần từ mảng trái cây đạt 808 tỷ đồng, đâyng góp 33% vào tổng doanh thu thuần của HAGL, chủ yếu từ phân phối chanh dây và 1 phần là từ phân phối thanh long. Giá phân phối bình quân của trái thanh long ước tính là 25.000đ/kg và sản lượng đạt dao động 30.000 tấn.

Qua đây, lợi nhuận gộp của mảng trái cây là 452 tỷ đồng, đâyng góp 47,5% vào tổng lợi nhuận gộp của doanh nghiệp nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp mảng này trong 6 tháng đầu năm đạt cao, là 52,6%.

Chuối là 1 trong 17 loại cây ăn trái đang được HAGL trồng.

Trong mấy ngày qua, câu chuyện hồi tố 750 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong báo cáo tài chính năm 2016 đã lôi kéo sự chú tâm của một số nhà đầu tư. Khoản hồi tố này liên quan đến việc phân phối 2 doanh nghiệp mía các con phố cho Thành Thành Công. Tuy nhiên việc điều chỉnh hồi tố này làm giảm vốn chủ có năm 2016 đi 750 tỷ đồng sau khi khoản này được hạch toán vào quý 2/2017.

Tuy nhiên, nếu không có khoản điều chỉnh hồi tố trên, lợi nhuận trước thuế từ vận hành kinh doanh chính của HAGL chỉ đạt 265 tỷ đồng, đã đi vào vận hành 48% kế hoạch cả năm.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, HAGL đã thu hẹp mảng chăn nuôi nên doanh thu thuần mảng chăn nuôi đạt 436 tỷ đồng, giảm 76,6% so có cộng kỳ và đâyng góp 17,6% tổng doanh thu thuần của doanh nghiệp. Lợi nhuận gộp đạt 73 tỷ đồng, giảm 65,2% so có cộng kỳ và đâyng góp 8,2% vào tổng lợi nhuận gộp của doanh nghiệp.

Mảng bất động sản ở Myanmar đạt doanh thu thuần 357 tỷ đồng, đâyng góp 14,4% vào tổng doanh thu thuần của HAGL, và lợi nhuận gộp đạt 233 tỷ đồng, đâyng góp 26,1% vào tổng lợi nhuận gộp của doanh nghiệp.

Tại thời điểm ngày 30/6, tổng nợ của HAGL là 25.099 tỷ đồng, tương đương 1,1 tỷ USD, giảm 2.223 tỷ đồng so có đầu năm, thấp hơn mức dự báo là 5.000 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh đã đạt được, có thể nói HAGL đang trên đà bình phục, lo ngại về vấn đề thanh khoản đã giảm đi đáng kể nhờ vận hành tái cơ cấu nợ, phân phối tài sản và dòng tiền vận hành mới từ mảng trái cây. Tuy nhiên, nhân tố rủi ro vẫn đã đi vào hoạt động bởi mảng trái cây của HAGL tùy thuộc quá nhiều vào phân khúc Trung Quốc.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *