Hai lãnh đạo Văn phòng phẩm Hồng Hà bán sạch cổ phiếu HHA

Hai lãnh đạo của CTCP Văn phòng phẩm Hồng Hà (mã chứng khoán HHA) là ông Tạ Quốc Bình và ông Bùi Quốc Giang vừa gửi báo cáo kết quả mua phân phối cổ phiếu HHA.

Theo đây, ông Bùi Quốc Giang, ủy viên HĐQT, đã phân phối sạch 885.000 cổ phiếu HHA tương ứng 15,01% vốn điều lệ. Mục đích phân phối để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch thực hiện từ 8/8 đến 10/8/2017.

Cùng thời gian, ông Tạ Quốc Bình, Thành viên BKS cũng phân phối đi 732.228 cổ phiếu HHA tương ứng 12,42% vốn điều lệ doanh nghiệp để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Tộng cùng 2 lãnh đạo đã phân phối gần 1,62 triệu cổ phiếu tương ứng 27,43% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Trên phân khúc, ngày 10/8 vừa qua cũng xuất hiện mua phân phối thỏa thuận gần 1,62 triệu cổ phiếu HHA, xấp xỉ số cổ phiếu 2 lãnh đạo doanh nghiệp phân phối ra, có giá thỏa thuận bình quân 38.301 đồng/cổ phiếu, thu về gần 62 tỷ đồng.

Đáng chú tâm, hiện trên phân khúc, cổ phiếu HHA đang mua phân phối quanh giá 45.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn rất nhiều so có giá thỏa thuận 2 lãnh đạo vừa phân phối ra.

Hiện chưa có tài liệu về nhà đầu tư mua vào cổ phiếu HHA do 2 lãnh đạo doanh nghiệp thoái vốn.

Một diễn biến liên quan, ngày 5/8 vừa qua Văn phòng phẩm Hồng Hà đã tổ chức ĐHCĐ bất thường theo đề nghị của nhóm cổ đông để thông qua việc mua phân phối dự án Hồng hà Office Tower ở số 94 Lò Đúc, Hà Nội. Đáng chú tâm, ĐHCĐ đã không thông qua tờ trình chấp thuận đơn xin miễn nhiệm địa điểm Thành viên BKS doanh nghiệp của ông Tạ Quốc Bình.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *