Hà Tĩnh: Đóng cửa hàng loạt mỏ khoảng sản

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành vô số chọn lọc đâyng cửa 1 vài mỏ dao động sản trên địa bàn, chủ yếu là 1 vài mỏ khai thác đá thuộc địa bàn Kỳ Anh.
Hàng loạt 1 vài chọn lọc đâyng của mỏ dao động sản của UBND tỉnh được ban hành trong ngày 10/8.

Chỉ trong ngày 10/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành không ngừng nghỉ 7 Quyết định đâyng cửa 1 vài mỏ dao động sản đá thi công ở huyện Kỳ Anh thuộc địa bàn 1 vài xã Kỳ Tân, Kỳ Thọ, Kỳ Xuân, Kỳ Giang, Kỳ Liên và 1 mỏ khai thác khoáng sản đất sét ở xã Kỳ Phong.

Mục đích của việc đâyng cửa 1 vài mỏ trên nhằm quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giao đất (thu hồi) cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật, bình phục môi trường khu vực đã khai thác.

Theo 1 vài chọn lọc đa số các mỏ dao động sản này thuộc 1 vài doanh nghiệp khai thác khoáng sản và trong hiện trạng chưa khai thác, đang còn nguyên trạng.

Nhiều mỏ đã đã khải thác cũng phải đâyng cửa trong thời gian gần đây trên địa bàn Hà Tĩnh (Ảnh minh họa)

Các chọn lọc trên do ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành trong đây giao rõ trách nhiệm của 1 vài doanh nghiệp, đơn vị, địa phương, 1 vài sở ngành liên quan theo tính năng, nhiệm vụ, thẩm quyền giải đáp, giám sát thực hiện trình tự theo đúng quy định pháp luật.

Trước đây Infonet từng có loạt bài phản ánh hiện trạng vô số 1 vài mỏ đá đã khai thác ở địa bàn Kỳ Anh không có đầu ra đã phải đâyng cửa.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *