Hà Nội: Cưỡng chế nợ thuế đạt gần 6500 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hà Nội có 792 đơn vị nợ tiền thuế phí, tiền thuê đất có tổng số tiền là 2.793 tỷ đồng, tuy nhiên mới chỉ có 249 công ty nộp 101.701 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước (NSNN).

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, tổng thu nợ 6 tháng đầu năm 2017 đạt 6.445 tỷ. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2017, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã thực hiện công khai danh sách 792 đơn vị nợ tiền thuế phí, tiền thuê đất có tổng số tiền là 2.793 tỷ, sau khi đăng công khai đã có 249 công ty nộp 101.701 triệu đồng vào NSNN.

Tại hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai một số giải pháp đã đi vào hoạt động nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2017 do Tổng cục Thuế tổ chức mới đấy, Phó tổng cục trưởng, kiêm Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội Nguyễn Thế Mạnh cho biết: Ngay từ đầu năm, Cục Thuế TP. Hà Nội tập trung triển khai quyết liệt một số giải pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế, nhất là tập trung vào một số đối tượng có số nợ lớn và một số khoản nợ có khả năng thu.

Kết quả 6 tháng đầu năm, số lượng chọn lọc cưỡng chế bằng giải pháp trích tiền từ tài khoản tăng 11,5% so có cộng kỳ; cưỡng chế bằng giải pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng tăng 85,5% so có cộng kỳ. Số nợ thu được 6 tháng đầu năm đã thu được là 6.445 tỷ.

Trong 6 tháng năm 2017, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện công khai 6 đợt danh sách của 792 đơn vị nợ tiền thuế phí, tiền thuê đất có tổng số tiền là 2.793 tỷ. Việc triển khai đồng bộ, hiệu quả một số giải pháp, giải pháp nêu trên đã góp phần giảm 8% số nợ khả năng thu ở thời điểm 30/6/2017 so có thời điểm 31/12/2016.

Mới đấy, Cục Thuế TP. Hà Nội lại vừa công khai danh sách 147 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất có tổng số tiền nợ là 63.443 triệu đồng. Trong đây có 145 công ty nợ 58.480 triệu đồng thuế, phí và 5 đơn vị nợ 4.963 triệu đồng tiền thuê đất.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, có sự bình phục của nền kinh tế, một số chủ dự án, công ty sớm thu xếp nguồn tài chính để nộp một số khoản tiền thuế nợ vào NSNN trước khi cơ quan thuế tiến hành một số giải pháp quyết liệt hơn.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *