Hà Nội: Cao ốc sẽ có quy định xây dựng tầng hầm mới?

Theo UBND TP Hà Nội, công trình cao tầng xây mới trong nội đô Hà Nội phải có qui mô tầng hầm chiếm tối thiểu 22% qui mô sàn sử dụng công trình (31m2/100m2 sàn sử dụng), còn ở khu vực nội đô mở rộng và phát triển mới tỷ trọng này là 17%.

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND TP tham khảo về việc thông qua nội dung “Hướng dẫn xác định diện tích tầng hầm phục vụ đỗ xe đối có 1 vài dự án đầu tư thi công trên địa bàn Hà Nội” trong kỳ họp HĐND TP diễn ra tháng 7 tới.

Sau khi được thông qua, 1 vài cao ốc ở những khu vực khác nhau ở Hà Nội sẽ có quy định cụ thể về việc thi công tầng hầm để xe.

Theo UBND TP, đề xuất được đưa ra dựa trên 1 vài quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành và 1 vài văn bản giải đáp có liên quan của Bộ Xây dựng về tính toán qui mô đỗ xe của công trình thi công chỉ quy định 1 vài chỉ tiêu tối thiểu. Đồng thời, từ 1 vài đề nghị thực ở như tốc độ tăng thêm phương tiện giao thông nhanh; cơ sở hạ tầng giao thông của đô thị còn hạn chế, mạng lưới giao thông tĩnh ở khu vực nội đô phân bố không đồng đều, diện tích qui mô nhỏ dẫn đến thiếu chỗ đỗ xe nghiêm trọng.

Hà Nội là đô thị loại đặc thù, có tỷ lệ dân cư tập trung cao, bởi thế UBND TP cho rằng, việc nghiên cứu kỹ xác định chỉ tiêu tính toán qui mô đỗ xe lớn hơn định mức tối thiểu theo đề nghị thực ở quản lý phát triển của đô thị là không trái có quy định ở Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

Theo đây, phạm vi tiến hành trong khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch chung thi công Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt gồm: Khu vực nội đô lịch sử là khu vực giới hạn từ vành đai 2 trở vào (1 vài khu vực đã có quy hoạch quy chế riêng gồm khu trọng điểm chính trị Ba Đình, khu vực phố cổ Hà Nội thực hiện theo quy hoạch quy chế được cấp thẩm quyền phê duyệt). Và khu vực nội đô mở rộng, phát triển mới giới hạn từ vành đai 2 đến vành đai 4, 1 vài đô thị vệ tinh, đô thị sinh thái.

Quy mô tầng hầm của 1 vài công trình thi công mới được tính theo tiêu chuẩn phải chắc chắn qui mô đỗ xe chính bản thân theo quy chuẩn thi công Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành và 1 vài quy định có liên quan của Bộ Xây dựng, đồng thời nghiên cứu kỹ bố trí qui mô đỗ xe công cộng của khu vực tùy theo tính chất công năng của công trình, diện tích, địa điểm thực hiện dự án.

Kết quả tính toán được UBND TP Hà Nội đưa ra có 1 vài dự án thi công mới có công dụng công cộng, hỗn hợp, đất ở, cơ quan trường đào tạo. Theo đây, công trình cao tầng xây mới trong nội đô Hà Nội phải có qui mô tầng hầm chiếm tối thiểu 22% qui mô sàn sử dụng công trình (31m2/100m2 sàn sử dụng), còn ở khu vực nội đô mở rộng và phát triển mới tỷ trọng này là 17%.

Chỉ tiêu về qui mô đỗ xe đối có 1 vài công trình thi công mới.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có trên 5,5 triệu phương tiện giao thông, trong đây có dao động 5 triệu xe máy và dao động 540.000 xe bốn bánh. Tỷ lệ tăng thêm phương tiện hàng năm bình quân dao động 4,6% (tính trung bình trong 5 năm từ 2012-2016). Hiện trong khu vực đô thị trọng điểm có dao động 590 bãi đỗ xe, điểm đỗ xe tập trung có tổng qui mô 37,88ha, cung cấp được dao động 8-10% nhu cầu đỗ xe của đô thị.

Hiện, tổng công suất 1 vài bãi đỗ xe công cộng mới cung cấp được dao động 66% nhu cầu đỗ xe của đô thị, nhu cầu còn lại phân bổ vào đất xây mới của đơn vị ở và 1 vài công trình thi công công cộng, dịch vụ, hỗ hợp, nhà cao tầng…

Căn hộ D’Edge Thảo Điền hướng tới mục tiêu đem lại 1 trải nghiệm mới mẻ về sự thịnh vượng và tân tiến thông qua 1 vài chi tiết thiết kế và đặt ra những tiêu chuẩn mới về thiết kế và BĐS ở Thảo Điền. Dự án D’Edge Thảo Điền này là toàn bộ những gì KH cần cho 1 nét chấm phá trong phong 1 vàih. Tìm hiểu ngay https://canhotheedge.com/gia-ban-va-phuong-thuc-thanh-toan-du-an-can-ho-dedge-thao-dien/

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/du-an-can-ho-the-edge-capitaland-thao-dien-quan-2/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *