Giáng chức, đình chỉ nhiều cán bộ Cục Đăng kiểm cho xe cũ nát chui lọt “lỗ kim”

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa ra chọn lọc giáng chức, đình chỉ nhiều cán bộ vi phạm trong đăng kiểm được báo chí vạch tên.
Xe cũ lọt “lỗ kim” đăng kiểm. (Ảnh: Thanh Niên).

Theo đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ GTVT báo cáo về việc xử lý vi phạm đăng kiểm theo tài liệu phản ánh báo chí thời gian qua.

Cụ thể, đối có vụ việc đăng trên bài viết “Xe cũ nát lọt “lỗ kim” đăng kiểm”, Cục Ðăng kiểm Việt Nam cho biết đã thành lập đoàn kiểm tra và phát hiện 1 số sai phạm của Trung tâm Đăng kiểm 5007V (Quận Bình Tân, TP HCM).

Đến ngày 28/07/2017, Cục Ðăng kiểm Việt Nam ra chọn lọc giáng chức đối có từ giám đốc xuống phó giám đốc trọng điểm 5007V đối có ông Nguyễn Hồng Quang.

Cùng trong phản ánh của bài báo, Cục chọn lọc cảnh cáo đối có ông Bùi Văn Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm 5007V, cảnh cáo và đình chỉ chức danh đăng kiểm viên 3 tháng đối có đăng kiểm viên Nguyễn Văn Phúc kể từ ngày, cánh cáo và đình chỉ chức danh đăng kiểm viên 2 tháng đối có một vài đăng kiểm viên Bùi Quang Minh, Hoàng Văn Hạng (Phu trách dây chuyền) kể từ ngày 1/8. Nhân viên nghiệp vụ Lê Thị Hải Yến nhận khiển trách.

Đối có tập thể, Cục Đăng kiểm đã cảnh cáo và đình chỉ làm việc kiểm định xe cơ giới trong thời gian 1 tháng đối có Trung tâm đăng kiểm 5007V trực thuộc Cục Ðăng kiểm Việt Nam kể từ ngày 1/8.

Ðoàn kiểm tra Cục Ðăng kiểm Việt Nam cũng đã lập biên bản đối có vi phạm ở Trung tâm Đăng kiểm 9903D. Kiểm sát vên Phạm Đức Minh ở trọng điểm này bị đình chỉ chức danh đăng kiểm viên 1 tháng kể từ ngày 1/8.

Trung tâm 9903D sẽ dừng làm việc kiểm định xe cơ giới trong vòng 1 tháng kể từ ngày 1/8 do trọng điểm chỉ đang làm việc có 1 dây chuyền nhưng trong vòng 12 tháng đã có 3 đăng kỉêm viên bị đình chỉ.

Còn có vụ việc đăng trên bài viết “Báo động tình trạng vi phạm quy trình đăng kiểm xe hơi”, Cục Đăng kiểm đã đình chỉ chức danh đăng kiểm viên 1 tháng đối có một vài đăng kiểm viên Nguyễn Công Thành (thuộc Trung tâm đăng kiểm 3301S-3302S), Nguyễn Ðức Thành, Nguyễn Văn Chương (thuộc Trung tâm Đăng kiểm 2901S) kể từ ngày 1/8 do không tuân thủ đúng một vài quy định, nguyên tắc, quy chuẩn có liên quan trong công tác kiểm định xe cơ giới.

Cục Đăng kiểm cũng đã đình chỉ 1 phần làm việc kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (1 dây chuyền kiểm định) trong thời gian 1 tháng kể từ ngày 1/8 của Trung tâm Đăng kiểm 2901S trực thuộc Công ty Cổ phần Chiếu sáng thành thị Hà Nội. Nguyên nhân đình chỉ do trong vòng 12 tháng trọng điểm này đã có 3 đăng kiểm viên bị đình chỉ.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *