“Gà đẻ trứng vàng” FE Credit ảnh hưởng lớn như thế nào đối với VPBank?

Nợ xấu của FE Credit ở mức cao nhất trong số 1 vài công ty tài chính tiêu dùng do mật độ cho vay tiền mặt cao dành cho bạn mới. Tại thời điểm cuối năm 2016, FE Credit mở bán mật độ nợ xấu là dao động 6% và nợ xấu được xóa là 9,19%.

Với 1.332.689.035 cổ phiếu chính thức chuyển nhượng trên HSX từ 17/08 có mã chứng khoán VPB, VPBank có tổng vốn hóa gần 2,3 tỷ USD (51,94 nghìn tỷ đồng) nếu tính theo mức giá tham chiếu 39.000 đồng/cổ phiếu.

VPB là ngân hàng có mô hình kinh doanh khác biệt bởi ngoài vận hành ngân hàng truyền thống còn có công ty tài chính tiêu dùng FE Credit. FE Credit đã đóng góp 64,8% lợi nhuận trước thuế năm 2016 cho VPBank, là công ty có 100% có của ngân hàng mẹ, có 36 nghìn tỷ đồng tổng dư nợ tính đến ngày 31/6/2017 và tốc độ tăng trưởng trung bình của cho vay trong 3 năm qua là 115%/năm. FE Credit tăng trưởng mau chóng nhờ tập trung vào cho vay tiền mặt, ước tính chiếm 80% tổng dư nợ.

FE Credit là công ty gia nhận phân khúc tài chính tiêu dùng sau so có 1 vài đối thủ, bởi thế công ty đã tăng trưởng bằng 1 vàih tập trung vào mảng kinh doanh mới, cung cấp 1 vài khoản vay tiền mặt bạn đại chúng, tìm kiếm bạn thông qua marketing số dựa trên mô hình dữ liệu lớn, tăng trưởng dư nợ mau chóng để trở thành công ty lớn nhất trên phân khúc tài chính tiêu dùng.

Do đó, đến cuối năm 2016, FE Credit đã vượt cả Home Credit và HDSaison có dư nợ tăng lên 32 nghìn tỷ đồng, gấp 3,2 lần Home Credit và 4 lần HDSaison. Chênh lệch ở đó đa số là do tỷ trọng cho vay tiền mặt trong tổng danh mục cho vay.

Đến cuối năm 2016, có 12 công ty tài chính tiêu dùng trên phân khúc Việt Nam nhưng chỉ số ít là tích cực vận hành. Do đó, 97% thị phần thuộc kiểm soát của top 4 công ty trong ngành. Bao gồm FE Credit (55% thị phần), Home Credit (17%), HDSaison (13) và Prudential Finance (12%).

Tuy nhiên, 1 số ngân hàng lớn có 1 vài công ty tài chính tiêu dùng như MBBank, Techcombank, Maritime Bank và SHB có thể sẽ thâm nhập phân khúc tích cực hơn trong vài năm tới. Và các ngân hàng có đủ năng lực và nguồn nhân lực sẽ mau chóng mở rộng mảng kinh doanh này. Do đó, FE Credet sẽ đối mặt có tranh giành lớn hơn từ 1 vài công ty tài chính tiêu dùng có ngân hàng hỗ trợ trong tương lai.

Trong khi đó, nợ xấu của FE Credit ở mức cao nhất trong số 1 vài công ty tài chính tiêu dùng do mật độ cho vay tiền mặt cao dành cho bạn mới. Tại thời điểm cuối năm 2016, FE Credit mở bán mật độ nợ xấu là dao động 6% và nợ xấu được xóa là 9,19%.

Tăng trưởng của FE Credit trong 6 tháng đầu năm 2017 chậm lại do mức độ đồng ý rủi ro giảm đi. Cả tài sản và lợi nhuận của FE Credit tăng trưởng chậm lại đáng kể trong quý 2. Công ty đã mở bán lợi nhuận trước thuế tăng 31,21% so có cộng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2017 và đạt 1.356 tỷ đồng.

FE Credit duy trì mật độ cho vay trung dài hạn ở mức cao nhất nếu so có Home Credit & HDSaison. Và bạn vay ở FE Credit là cá nhân và chỉ vay bằng VND. Tăng trưởng của FE Credit đã chậm lại sau 2 năm tăng trưởng ngoại mục, cho vay trong 6 tháng đầu năm tăng chậm lại nhiều, chỉ tăng 13,29% so có đầu năm từ 32.104 tỷ đồng.

FE Credit có 5.230 tỷ đồng tiền gửi bạn ở thời điểm cuối tháng 6/2017 (tăng 151,3% so có đầu năm, và chỉ bằng 14,4% tổng vốn huy động). Trên thực ở, tiền gửi bạn chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu huy động của 1 vài công ty tài chính theo quy định của NHNN. Theo quy định, công ty tài chính không được phép nhận tiền gửi của cá nhân, mà chỉ được phép nhận tiền gửi của tổ chức (cả tổ chức tài chính và phi tài chính) hoặc phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu cho tổ chức hoặc vay tiền từ 1 vài ngân hàng và TCTD phi ngân hàng.

Chi phí vận hành chính của 1 công ty tài chính là lương bổng nhân viên và cơ sở hạ tầng CNTT. Mạng lưới kinh doanh của công ty tài chính không đòi hỏi nhiều giá thành cố định nêu so có 1 vài ngân hàng. Trong khi đó lượng nhân viên không phải nhân viên kinh doanh (chẳng hạn như khối trung gian hỗ trợ) thấp nhờ vận hành theo mô hình dữ liệu lớn và quản trị tập trung.

Tuy nhiên giá thành dự phòng tăng gấp đôi lên 2.947 tỷ đồng (tăng 104,05% so có cộng kỳ) – Chi phí dự phòng của FE Credit tăng trong 6 tháng đầu năm 2017 lên 2.947 tỷ đồng. Do chủ yếu 1 vài khoản cho vay của công ty tài chính tiêu dùng là vay tín chấp nên giá thành dự phòng được tính dựa trên giá trị sổ sách của nợ xấu mà không tham khảo định giá tài sản chắc chắn. Theo đó dựa trên dư nợ nhóm 2, chúng tôi cho rằng giá thành dự phòng 6 tháng cuối năm cũng sẽ ở mức cao như 6 tháng đầu năm.

Tỷ lệ nợ xấu sau khi xóa nợ ở FE Credit là 3,38% so có mức 6% ở thời điểm cuối năm 2016. Tuy nhiên công ty đã xóa 2.984 tỷ đồng nợ xấu (tăng 114% so có cộng kỳ) sau khi trích lập trọn vẹn, tương đương 8,2% tổng dư nợ. Theo đó mật độ nợ xấu trước trích lập dự phòng là dao động 11,5% (ở thời điểm cuối năm 2016 là 15,18%). Nếu tính trọn vẹn nợ nhóm 2 vào mật độ trên, mật độ nợ xấu lên đến 23,27% ở thời điểm cuối tháng 6/2017 (cuối năm 2016 là 26,72%).

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *