Formosa hoàn thành hệ thống hồ sinh học 10 ha

Sáng 15/7, sau 6 tháng xây dựng, đến nay hệ thống hồ sinh học (hồ sự cố, hồ sau xử lý và hồ chỉ thị sinh học) của Công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã được xây dựng xong.
Sau 6 tháng xây dựng, đến nay hệ thống hồ sinh học đã đã đi vào hoạt động.

Theo đây, để chắc chắn nguồn nước thải khi xả thải chắc chắn những nguyên tắc về bảo vệ môi trường theo đề nghị của Bộ TN&MT, FHS đã xây dựng hồ sinh học để xử lý riêng biệt 02 dòng nước thải sinh hóa và công nghiệp.

Tổng qui mô để xây dựng hệ thống hồ sinh học là 10 hecta, bao gồm: hồ sự cố; hồ đã đi vào hoạt động; bãi lọc trồng cây ngập nước; hồ chỉ thị sinh học (nuôi cá).

Công trình hồ sinh học được xây dựng theo 2 GĐ. Giai đoạn 1 gồm hồ sự cố công nghiệp; hồ sự cố sinh hóa; hồ nuôi cá và nhà điều hành.

Giai đoạn 2 đã đã đi vào hoạt động xây dựng những hồ sau xử lý và hồ sự cố dự phòng, hồ sau xử lý, hồ sinh học (CB-1~3)

Hệ thống hồ sinh học được giám sát bằng 11 camera, bao gồm: Giám sát hồ sự cố sinh hóa; Giám sát hồ sự cố công nghiệp; Giám sát hồ sau xử lý sự cố công nghiệp; Giám sát bãi lọc trồng cây; Giám sát bể nuôi cá trong nhà điều hành hệ thống hồ sinh học; Giám sát bể nước xả thải ở trạm quan trắc.

Ngoài ra, FHS đã xây lắp thêm 1 số công trình BVMT như: lắp đặt màn hình giám sát ngoài cổng doanh nghiệp để kịp thời công khai tình hình nuôi cá, số liệu quan trắc nước thải, khí thải, những tài liệu về ra mắt sản phẩm… để người dân cộng tham dự giám sát; Lắp đặt 3 cửa chắn nước mưa (van điện) ở cửa thoát nước mưa, ngày thường đâyng cửa van để thu gom nước mưa và sẽ thu hồi tái sử dụng.

Tổng qui mô để xây dựng hệ thống hồ sinh học là 10 hecta; công trình do PGS, TS Nguyễn Việt Anh – Giám đốc Viện Khoa học kỹ thuật và môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, những nhà Khoa học Việt Nam chủ nhiệm đề tài

Công trình do PGS, TS Nguyễn Việt Anh – Giám đốc Viện Khoa học kỹ thuật và môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, những nhà Khoa học Việt Nam chủ nhiệm đề tài.

Như vậy, FHS đã đã đi vào hoạt động khâu cuối cộng trong hệ thống bảo đảm môi trường và đã áp dụng nghiệm thu kỹ lưỡng.

Dự kiến trong đầu tuần tới, FHS sẽ bắt đầu hoạt động thử hệ thống này.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *