Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2018: Chênh lệch lớn

Trong khi Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất mức tăng lương bổng tối thiểu vùng năm 2018 lên 13,3% thì Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lại chỉ đề xuất mức tăng dưới 5%….

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH), Hội đồng tiền lương bổng Quốc gia vừa họp phiên Thứ nhất để bàn mức tăng lương bổng tối thiểu vùng năm 2018. Nhiều phương án tăng lương bổng khác nhau được đưa ra để các bên cộng trao đổi.

Các phương án đề xuất tăng lương bổng tối thiểu vùng 2018 chênh nhau hơn 8% ở phiên họp Thứ nhất.

Dựa trên các căn cứ và kết quả khảo sát nhất định, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất mức tăng tuyệt đối 370.000 đồng – 450.000 đồng, tương đương 13,3%. Trong khi theo đại diện cho giới chủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), công ty đang phải tranh giành gay gắt, sản xuất thu hẹp nên đề xuất mức tăng dưới 5% là hợp lý.

Trong khi đây, Bộ phận kỹ thuật Hội đồng tiền lương bổng quốc gia đưa ra 3 phương án tăng lương bổng tối thiểu vùng năm 2018.

Cụ thể, có phương án 1 điều chỉnh bù mức tăng CPI (4%) và tăng thêm 1% theo mức tăng năng suất lao động. Theo đây, lương bổng tối thiểu 2018 tăng từ 130.000 – 180.000 đồng, trung bình là 5%.

Phương án 2 điều chỉnh bù mức tăng CPI (4%) và tăng thêm 2% theo mức tăng năng suất lao động. Theo đây, lương bổng tối thiểu 2018 tăng từ 160.000 – 220.000 đồng, trung bình là 6%.

Phương án 3 điều chỉnh bù mức tăng CPI (4%) và tăng thêm 2,8% theo mức tăng năng suất lao động. Theo đây, lương bổng tối thiểu 2018 tăng từ 180.000 – 250.000 đồng, trung bình là 6,8%.

Do các mức đề xuất điều chỉnh tiền lương bổng tối thiểu vùng năm 2018 còn chênh lệch, nên ở phiên họp thứ nhất chưa thống nhất được phương án. Kết luận phiên họp, ông Doãn Mậu Diệp – Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH, Chủ tịch Hội đồng tiền lương bổng Quốc gia giao bộ phận kỹ thuật Hội đồng tiền lương bổng Quốc gia tổng hợp ý kiến của các bên; bổ sung các luận cứ cần thiết để trình Hội đồng tiếp tục trao đổi trong phiên họp lần sau.

Đồng thời, hai bên đại diện người sử dụng lao động và người lao động cần tham khảo để ở phiên họp lần thứ 2 sẽ đàm phán, thương lượng, sớm thống nhất tìm ra được phương án tăng lương bổng tối thiểu vùng năm 2018 chắc chắn hài hòa lợi ích các bên để trình Thủ tướng Chính phủ.

Trước đây, lương bổng tối thiểu vùng năm 2017 tăng 7,3%, tương đương tăng 213.000 đồng.

Căn hộ D’Edge Thảo Điền hướng tới mục tiêu đem lại 1 trải nghiệm mới mẻ về sự thịnh vượng và tiên tiến thông qua các chi tiết kiến trúc và đặt ra các nguyên tắc mới về kiến trúc và nhà đất ở Thảo Điền. Dự án D’Edge Thảo Điền này là toàn bộ các gì quý khách cần cho 1 nét chấm phá trong phong cách. Tìm hiểu ngay https://canhotheedge.com/gia-ban-va-phuong-thuc-thanh-toan-du-an-can-ho-dedge-thao-dien/

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/du-an-can-ho-the-edge-capitaland-thao-dien-quan-2/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *