DATC đã hoàn thành thoái vốn tại 3 doanh nghiệp, thu hồi hơn 40 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công ty TNHH Mua phân phối nợ Việt Nam (DATC) đã đã đi vào vận hành thoái vốn ở 3 doanh nghiệp có số vốn thu hồi là 41,962 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch về doanh thu.

Theo báo cáo của DATC, 6 tháng đầu năm 2017, tổng doanh số mua nợ và tài sản đạt được của DATC là 898,049 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch, tăng 19% so có cộng kỳ năm 2016; tổng doanh thu là 806,491 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch, bằng 93% so có cộng kỳ năm 2016; số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ xử lý nợ và tài sản tồn đọng là 23 doanh nghiệp; số lượng doanh nghiệp thoái vốn là 3 doanh nghiệp; lợi nhuận ước thực hiện 160 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch.

Cùng có đây vận hành tái cơ cấu doanh nghiệp và quản lý vốn góp của doanh nghiệp ở một số doanh nghiệp cũng được DATC chú trọng. 6 tháng đầu năm doanh nghiệp đã đã đi vào vận hành tái cơ cấu chuyển 1 doanh nghiệp thành doanh nghiệp cổ phần và đầu tư thông qua hình thức chuyển nợ thành vốn góp 119,745 tỷ đồng.

Công tác quản lý vốn đầu tư ở một số doanh nghiệp có vốn góp của DATC tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng cường giám sát một số vận hành của doanh nghiệp, không ngừng nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ đại diện vốn, nâng cao chất lượng công tác quản lý vốn, bảo toàn và phát huy hiệu quả đầu tư.

Về công tác thoái vốn đầu tư, ngay từ đầu năm, doanh nghiệp đã tập trung rà soát một số khoản vốn góp thông qua vận hành tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thực hiện sắp xếp chuyển đổi có một số doanh nghiệp khác có vốn góp của Công ty để thoái vốn theo quy định, kể cả thoái vốn một số doanh nghiệp mới góp vốn từ 2014, 2015 để đưa vào kế hoạch thoái vốn.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm doanh nghiệp đã đã đi vào vận hành thoái vốn ở 3 doanh nghiệp có số vốn thu hồi là 41,962 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch về doanh thu.

Từ nay đến cuối năm, DATC sẽ đẩy mạnh công tác đàm phán mua nợ của một số doanh nghiệp theo kế hoạch đã đề ra, Đồng thời tiếp tục phối hợp đồng bộ có một số bộ, ngành để chắc chắn thời hạn tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ ở doanh nghiệp chuyển đổi có. Ngoài ra sẽ thúc đẩy nhanh công đoạn thi công, phê duyệt phương án để thực hiện chuyển đổi, tái cơ cấu doanh nghiệp theo đúng kế hoạch.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *