“Công ty gia đình” Thứ trưởng Hồ Kim Thoa bị phạt 120 triệu đồng

Ngày 03/8/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 91/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối có CTCP Bóng đèn Điện Quang có tổng mức phạt 120 triệu đồng.
Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa.

Theo đó, CTCP Bóng đèn Điện Quang bị phạt tiền 60 triệu đồng đối theo quy định ở Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và phân khúc chứng khoán do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối 1 loạt báo cáo, văn bản giải trình trong GĐ 2015-2016.

Bên cạnh đó, Thanh tra UBCKNN cũng phạt 60 triệu đồng đối có CTCP Bóng đèn Điện Quang theo quy định ở Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do mở bán tài liệu không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể, trong năm 2015, Công ty đã có chuyển nhượng có doanh nghiệp con là CTCP Đầu tư và Thương mại Điện Quang nhưng không mở bán một số chuyển nhượng thực hiện có Công ty này trong Báo cáo tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2015.

Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa và gia đình hiện đang nắm giữ 35,13% cổ phần của CTCP Điện Quang. Mới đó, bà Thoa đã có đơn xin thôi việc ở Bộ Công thương sau khi Ủy ban kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) có yêu cầu miễn nhiệm mọi chức vụ của bà Thoa.

Tuy nhiên, theo luật Công chức, Nghị định 46 năm 2010, cán bộ đang trong quá trình điều tra, tham khảo kỷ luật thì sẽ không được chấp thuận thôi việc.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *