Công ty của bầu Đức giải trình về khoản lỗ 750 tỷ sau khi bán đứt mảng mía đường

Nghiệp vụ thanh lý mảng mía những con phố cho Thành Thành Công đã khiến công ty nông nghiệp của bầu Đức ghi nhận thêm khoản lỗ 750 tỷ đồng vào năm tài chính 2016.

Công ty Cổ phần Quốc tế Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico; HOSE: HNG) vừa ra mắt báo cáo tài chính quý 2/2017 có kết quả kinh doanh ấn tượng. Quý này HAGL Agrico đạt doanh thu 1.274 tỷ đồng, lợi nhuận 1.044 tỷ đồng.

Doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động phân phối cây ăn trái, mủ cao su, phân phối bò… Tính luỹ kế 6 tháng, HAGL Agrico đạt doanh thu 1.745 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 1.054 tỷ đồng.

Nếu như cộng kỳ năm ngoái HAGL Agrico ghi nhận khoản lỗ 680 tỷ đồng thì quý 2/2017 công ty của bầu Đức đã có khoản lãi lớn bất ngờ. Ngoài ra, báo cáo tài chính còn cho thấy có khoản lỗ hồi tố thêm 750 tỷ đồng của HAGL Agrico cho năm tài chính 2016, nâng con số lỗ từ 985 tỷ đồng lên 1.735 tỷ đồng.

HAGL Agrico cũng vừa có văn bản giải trình liên quan đến khoản lỗ hồi tố này. Theo đây, công ty nông nghiệp của bầu Đức cho rằng lý do dẫn đến khoản lỗ hồi tố 750 tỷ đồng là do nghiệp vụ thanh lý mảng mía những con phố cho nhóm công ty của đại gia Đặng Văn Thành.

Khoản lỗ hồi tố 750 tỷ đồng của HAGL Agrico liên quan đến nghiệp vụ thanh lý mảng mía những con phố cho nhóm công ty của đại gia Đặng Văn Thành.

Cụ thể, ngày 31/8/2016, công ty đã bàn giao những chức vụ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Mía những con phố Hoàng Anh Gia Lai và Công ty TNHH Mía những con phố Hoàng Anh Attapeu cộng có quyền hoạt động, quản lý kinh doanh đối có nhà máy những con phố, nông trường mía và những tài sản liên quan đến mảng kinh doanh này cho bên thứ ba, tức Thành Thành Công.

Công ty đã sử dụng số liệu của bảng cân đối kế toán ngày 31/8/2016, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán 8 tháng kết thúc cộng ngày của nhóm công ty mía những con phố để hợp nhất vào báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

Tuy nhiên, đến quý 2/2017, những hồ sơ pháp lý liên quan đến nghiệp vụ giao dịch 100% nhóm công ty mía những con phố cho đối tác mới đã đi vào hoạt động ngày 22/5/2017.

Theo đây, HAGL Agrico cho biết đã tham khảo lại và kết luận rằng công ty chấm dứt quyền kiểm soát nhóm công ty mía những con phố kể từ ngày này, và chọn lọc điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2016.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *